Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề về an ninh phi truyền thống

14/08/2021 08:36

Chiều ngày 13/8/2021, Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “An ninh phi truyền thống và vai trò của công tác dân vận tham gia ứng phó với các thách thức từ an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ trực tiếp truyền đạt chuyên đề

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt truyên đề

 

Nội dung chuyên đề đã đưa ra khái niệm, nhận diện, thách thức, tác động của an ninh phi truyền thống, các giải pháp cơ bản của công tác dân vận tỉnh Quảng Ninh trong phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa từ vấn đề an ninh phi truyền thống trong tình hình hiện nay như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn tỉnh trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống; quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho Nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống ở nước ta; tiến hành thường xuyên liên tục, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong quản trị và kiểm soát các mối đe dọa an ninh phi truyền thống v.v…

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề chi bộ

 

Với chức năng là lực lượng làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn được giao theo quy định, công tác dân vận và lực lượng làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng nòng cốt tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, vấn đề quan trọng hàng đầu là cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, tiếp tục khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ bản chất và tham gia ứng phó với thách thức từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Phấn đấu vì mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện phía Bắc”.

 

Vũ Kiên Quyết, Ban Dân vận Tỉnh ủyGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 649505