“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ; PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI GIÀU BẢN SẮC QUẢNG NINH”

07/02/2024 07:37

Nhân dịp tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có bài viết "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh". Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Dân vận Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

  1. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đặc biệt từ năm 2011 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đưa đổi mới đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tỷ trọng đóng góp ngành khai khoáng trong GRDP giảm dần từ 35% năm 2010 xuống còn 20,2% năm 2023, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế tích cực, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, lấy du lịch làm mũi nhọn gắn với phát triển bền vững kinh tế biển dựa trên các trụ cột thiên nhiên - con người - văn hóa, kết hợp với tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, cơ hội mới và công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại và ngày càng tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, lấy môi trường sinh thái làm giá đỡ cho phát triển bền vững. Tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối theo hướng kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương và thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng, phân công và hợp tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh từng địa phương của tỉnh, trong tam giác động lực phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng được phát huy tối đa, bổ sung cho nhau, cùng phát triển bền vững. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, dựa chủ yếu vào nguồn lực xã hội, kết hợp với vai trò dẫn dắt bởi nguồn lực nhà nước được đầu tư tập trung, bài bản, khoa học, Tỉnh đã xây dựng mới 3.182 km đường bộ, nâng tổng chiều dài đường bộ toàn tỉnh lên hơn 6.000 km, trong đó có 176 km cao tốc đưa Quảng Ninh là một trong các địa phương có số Km đường cao tốc lớn nhất cả nước hiện nay. Tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trở thành tỉnh duy nhất nhiều năm liền dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ Nhân dân. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất do đại dịch COVID-19 gây ra. Hiệu quả đầu tư được nâng cao, tỷ lệ vốn đầu toàn xã hội so với GRDP giảm nhanh, từ 70,6% năm 2010 xuống còn 35,2% năm 2022 (năm 2023 ước khoảng 33%). Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) không ngừng được cải thiện, giảm đáng kể từ 6,35 năm 2011 xuống 4,54 năm 2022. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2023 ước đạt gần 315.839 tỷ đồng (gấp 5,7 lần so với năm 2010, gấp 58,2 lần so năm 2000 và 334,2 lần so với năm 1991), đứng thứ 3 ở khu vực phía Bắc (chỉ sau Hà Nội, Hải Phòng), đóng góp 10,1% vào tổng quy mô nền kinh tế của Vùng đồng bằng sông Hồng. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh. Phát triển khá cân đối giữa các vùng miền, tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống Nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, hoàn thành trước nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 9.500 USD (gấp 3,9 lần so với năm 2010, gấp 21,6 lần so với năm 2000 và 40,5 lần so với năm 1995), gấp 2,23 lần so với bình quân chung cả nước và đứng thứ 2 toàn quốc. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được cải thiện, nâng lên, đặc biệt là thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo, năm 2023 ước đạt là 6,112 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,23 lần so với thu nhập bình quân đầu người cả nước. Quảng Ninh còn là một địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh thuộc diện cao nhất cả nước, với 4 thành phố, 2 thị xã trực thuộc tỉnh, tỷ lệ đô thị hóa đến hết năm 2023 ước đạt 69,46%. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; hoạt động đối ngoại được chú trọng mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của địa phương; không ngừng nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới tư duy, nhận thức, định vị lại giá trị địa phương, nhận diện đầy đủ lợi thế, thách thức, mâu thuẫn, “điểm nghẽn” để tìm cách hóa giải, tìm cơ hội trong khó khăn thách thức, định hình phương thức phát triển mới; chú trọng đổi mới tư duy phát triển, mạnh dạn thí điểm áp dụng thành công nhiều mô hình quản trị mới như mô hình “Dân tin, Đảng cử”; phương châm “5 thật”, “6 dám”; “3 trước”, “4 tại chỗ”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; “lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp; lấy thành thị dẫn dắt nông thôn”; phát triển tư duy mới về mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”, về quản trị phát triển bền vững địa phương, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới với 4 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, về “quy hoạch đi trước một bước” làm nền tảng phát triển bền vững. Củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Từ địa phương còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương trong những năm đầu đổi mới, đến nay Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc với Tỉnh ngày 06/4/2022 và ngày càng định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại với các đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.
  2. Mặc dù giữ vững được đà tăng trưởng cao, liên tục trong nhiều năm, song kinh tế Quảng Ninh vẫn còn một số mặt hạn chế: Kinh tế biển đã có bước chuyển biến căn bản nhưng so với mục tiêu phát triển thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á cùng với Hải Phòng thì nội lực còn yếu, ngoại lực còn dư địa rất lớn; phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, chất lượng cao sản phẩm dịch vụ về đêm còn hạn chế và chưa khai thác hết tiềm năng. Nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, có kỹ thuật những năm gần đây có bước chuyển biến đáng kể, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế trong điều kiện quy mô dân số của tỉnh còn nhỏ, tiềm lực khoa học công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Quy mô, tốc độ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn chưa tương xứng với quy mô, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh (tốc độ phát triển doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 đứng thứ 9 toàn vùng, thấp hơn bình quân chung của vùng và bình quân chung cả nước). Mức chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng miền, khu vực mặc dù đã được rút ngắn đáng kể, đặc biệt là thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo phấn đấu đến hết năm 2025 đạt khoảng 100 triệu đồng/người, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với vùng đô thị.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với tỉnh Quảng Ninh là địa phương có vị trí trọng yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Các thách thức của an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an ninh mạng và tội phạm mạng,… đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững của Quảng Ninh trong ngắn, trung và dài hạn. Với một địa phương phát triển như Quảng Ninh càng đòi hỏi tăng cường quản lý phát triển xã hội toàn diện, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, Nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, khó dự báo, đặc biệt với quy mô nền kinh tế lớn, việc duy trì mục tiêu tăng trưởng liên tục trên 2 con số đến năm 2030 sẽ là thách thức rất lớn đối với tỉnh trong khi ngành Than là ngành chủ lực của tỉnh sẽ cơ bản duy trì ổn định đến năm 2030 theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm yêu cầu chuyển đổi xanh; thách thức đến từ xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi nguồn nhân lực chất lượng cao... trong bối cảnh Quảng Ninh chưa phát huy được đầy đủ các lợi thế, chưa phải là trung tâm của Vùng, chi phí sinh hoạt đắt đỏ...

Để thực hiện được mục tiêu phát triển của Tỉnh theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 và của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023, đến năm 2025: xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, quy mô GRDP đạt khoảng 408.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 11.000 - 12.000 USD/người; đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế, quy mô GRDP đạt khoảng 747.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 19.000 - 20.000 USD/người; đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết quan trọng mà Tỉnh ủy đã ban hành; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế hướng vào tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh là yêu cầu cốt tử của tỉnh trong thời gian tới bảo đảm giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm trên 10% đến 2030. Đó là quá trình tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu theo số lượng sang chất lượng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, sức cạnh tranh, mà động lực chính là phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các yếu tố tạo nền tảng cho nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững thông qua phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, định vị thương hiệu địa phương trong nước và quốc tế...; còn giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh chính là nguồn lực nội sinh để phát triển. Đồng thời phải kiên trì thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”, tối ưu hóa trong khai thác các hành lang kinh tế, không gian phát triển mới đã định hình gắn với thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tự nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Do vậy, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định nhiệm vụ bao trùm là: Bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao trùm trên cơ sở không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, lấy phát triển theo chiều sâu làm hướng chủ đạo; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, lấy người dân làm trung tâm, “dân là gốc”, vừa nâng cao đời sống vật chất, vừa nâng cao đời sống tinh thần và hạnh phúc của người dân, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người dân tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển. Đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho xã hội. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận và hỗ trợ những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng biên giới, hải đảo và những đối tượng dễ bị tổn thương khác... Đồng thời phải tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

Một là, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng phát huy tối đa lợi thế so sánh và hiệu quả sử dụng nguồn lực; tập trung phát triển các ngành có lợi thế so sánh, tỷ trọng giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh cơ cấu lại khu vực công nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo có trình độ công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, giảm tỷ trọng các ngành gia công, chế biến, sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, đất đai, lao động... Tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới, đặc biệt là ngành bán dẫn vào các khu công nghiệp, khu kinh tế có lợi thế so sánh, nhất là những khu công nghiệp có kết cấu hạ tầng đồng bộ như Đông Mai, Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Việt Hưng... Phấn đấu năm 2024 đạt ít nhất 3 tỷ USD, lũy kế trong cả giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 10 tỷ USD. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành than, điện phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo quy hoạch. Chú trọng thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.  Phát triển dịch vụ tổng hợp, hiện đại, có sức cạnh tranh cao, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển bền vững kinh tế biển. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm du lịch, dịch vụ; tăng mức chi tiêu, doanh thu và hiệu quả kinh tế du lịch. Tập trung phát triển kinh tế di sản, làm cho di sản văn hóa và thiên nhiên trở thành nguồn lực, động lực cho tăng trưởng, tạo ra sự đột phá phát triển cho nền kinh tế, nâng cao thương hiệu địa phương. Xây dựng chiến lược, kế hoạch bài bản để khai thác có hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; tăng cường hợp tác với các hãng hàng không để mở đường bay mới kết nối với thị trường nguồn, tăng cường tần suất các đường bay. Khai thác và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên khí hậu, giá trị văn hóa trên cơ sở nguồn lực con người, biến thách thức thành cơ hội phát triển, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Phát triển hệ sinh thái du lịch, nâng tầm du lịch Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, trọn vẹn 4 mùa, không chỉ của Việt Nam mà cả trong khu vực. Phấn đấu năm 2024 thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Với ưu thế là tỉnh có chiều dài đường bờ biển hơn 250 km, với hơn 2.770 hòn đảo, chiếm hơn 92,3% số hòn đảo cả nước, cần tập trung nghiên cứu, đánh giá bài bản, công phu để quản lý sử dụng lâu dài, bền vững cũng như phát huy lợi thế vượt trội về tài nguyên biển đảo để phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch. Phát triển Hải Phòng - Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á với trung tâm là khu cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh và vùng du lịch Cát Bà - Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn- Cô Tô trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch di sản thiên nhiên biển đảo có tầm quốc tế. Phát triển nông nghiệp sinh thái đa giá trị, kết hợp với du lịch sinh thái và phát triển nghề truyền thống; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp, tập trung ưu tiên phát triển công tác nghiên cứu, tạo ra những giống vật nuôi, cây trồng cho năng suất và hiệu quả cao; khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nông sản tiêu thụ trong nước để thay thế hàng nhập khẩu. Tạo bước chuyển căn bản về chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trọng tâm là ngành, lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải, thương mại, công nghiệp, hải quan, ngân hàng, tài chính, thuế... và phát triển doanh nghiệp số. Tập trung phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng dữ liệu số dùng chung nhiều lĩnh vực, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ, đồng bộ, liên thông, tổng thể; xác định đây là vấn đề cốt lõi, quyết định trong việc thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh, cũng như điều kiện cần để phát huy được tiềm năng của kinh tế số. Triển khai xây dựng, phát triển hệ sinh thái công dân số để người dân, doanh nghiệp sử dụng, xác định đây là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái kinh doanh số lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Xác định kinh tế số là động lực mới để tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng trưởng kinh tế không còn quá phụ thuộc vào lợi thế tài nguyên, địa chính trị hay nguồn nhân lực, mà là năng suất lao động dựa vào kinh tế số, nền tảng số. Phát triển nhanh, bền vững các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn chặt với nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng tỷ lệ lấp đầy. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, ngày càng thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị gắn chặt với xây dựng nông thôn hiện đại, phấn đấu đến hết năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa trên 75% và thực hiện lộ trình đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ hai, huy động, tổ chức, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực theo phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu. Phát huy có hiệu quả nội lực của tỉnh: Đó là, địa chính trị, địa kinh tế, địa nhân văn, địa tự nhiên sơn kỳ thủy tú “có một, không hai”; là nguồn lực ngân sách địa phương quy mô ngày càng lớn;  tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có tiềm năng khác biệt, nhiều lợi thế so sánh để khai thác, sử dụng phát triển kinh tế tổng hợp; giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh; nguồn lực khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nước quy mô rất lớn; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là năng lực vượt trội của hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục... Tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực, chủ động đón bắt các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trong xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, toàn cầu hóa, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để nâng cao hiệu quả thu hút tối đa có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, trọng điểm là Khu kinh tế Quảng Yên, Móng Cái, Vân Đồn... chủ động tận dụng các cơ hội mới và công nghệ mới giải phóng mọi nguồn lực phát triển để đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa.

Thứ ba, tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả ba khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng logistics, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng văn hóa, xã hội... Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số. Xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, môi trường sống tốt, các dịch vụ công có chất lượng cao để thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt là cơ chế chính sách về nhà ở để thu hút lao động bao gồm cả nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia gắn với các thiết chế văn hóa để bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động làm việc, sinh sống lâu dài tại Quảng Ninh. Phấn đấu để Quảng Ninh trở thành địa bàn hấp dẫn quy tụ nhân tài, nhân lực chất lượng cao có môi trường  khẳng định tài năng, cơ hội cống hiến, chứ không đơn thuần  tìm kiếm môi trường mưu sinh, lập nghiệp. Xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị và nông thôn; giữa phát triển dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp; giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đặc biệt tại khu vực biên giới trên bộ, trên biển, trên không.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tập trung triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế mới, hiệu quả, cốt lõi chính là ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để tối ưu hóa sử dụng các nguồn lợi tự nhiên, hạn chế phát thải gây hại, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái phục vụ cho phát triển du lịch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai. Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, tăng cường đăng ký quyền sử dụng đất và áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường bảo đảm công khai, minh bạch. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh công bằng, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất để thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp chế biến chế tạo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, có sai phạm, gây lãng phí đất đai... theo quy định của pháp luật; cũng như quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững quỹ đất được hình thành từ các dự án hạ tầng giao thông động lực, nhất là quỹ đất xung quanh Vịnh Cửa Lục và quỹ đất được hình thành khi triển khai dự án Đường ven sông Quảng Yên - Uông Bí - Đông Triều.

Thứ năm, chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự an toàn  xã hội. Tăng cường quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, quản trị hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người. Bảo đảm an ninh con người dưới góc độ: an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị. Sẵn sàng ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống...; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội. Kịp thời đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả cải cách thể chế địa phương. Xác định thể chế địa phương là động lực chính trị - tinh thần mang tính quyết định cho phát triển, quyết định sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực khác, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh địa phương. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ, công chức. Tập trung xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả, nhất là nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của cấp ủy, hội đồng nhân dân, quyết định lãnh đạo, quản lý đột phá vào các nút thắt, điểm nghẽn, mâu thuẫn, biến thách thức thành cơ hội. Cải cách nền hành chính quản lý - quản trị - kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; giảm tối đa rủi ro pháp lý, chi phí hành chính và tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phấn đấu giữ vững vị trí nhóm đầu về Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX cấp tỉnh.

  1. Trong mọi giai đoạn lịch sử, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Đối với một vùng di sản ken dày các di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, trong quá trình xây dựng, phát triển ở mọi giai đoạn, thực hiện đường lối văn hóa của Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự nhất quán về tư duy và hành động khẳng định văn hóa là nguồn tài nguyên tiềm tàng, quý hóa nhất; con người được xác định là nguồn lực quan trọng nhất, con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển bền vững, mọi sự phát triển đích cuối đều vì hạnh phúc của Nhân dân, sớm có nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh là một khâu đột phá được nêu tại Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn kiên trì kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, truyền thống và sức mạnh “kỷ luật và đồng tâm”, sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới vượt lên mạnh mẽ và bền vững của Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Trên quan điểm Nhân dân luôn ở vị trí trung tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, những thành tựu phát triển của tỉnh đã làm đổi thay sâu sắc đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng ngày, từng giờ. Hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã đồng thời hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trước 03 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng và triển khai chuẩn nghèo mới của tỉnh gấp 1,4 lần so với Trung ương về tiêu chí thu nhập. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, thông tin - truyền thông chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,25%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,22%; Quảng Ninh là 01/31 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và là 01/23 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2. Các thiết chế văn hóa, thể thao được nâng cấp, sửa chữa, đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần rút ngắn khoảng cách thụ hưởng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng, có cơ chế thích hợp để chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ trực tiếp cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, một số di tích quốc gia đặc biệt. Công nghiệp văn hóa đã bước đầu hình thành, xây dựng được một số sản phẩm văn hóa đặc trưng. Việc huy động các nguồn lực cho xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh có bước đột phá.

Qua hàng nghìn năm lịch sử, vùng đất phên giậu địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc luôn in đậm dấu ấn của công cuộc sinh tồn, đấu tranh với giặc giã, thiên tai “đổ mồ hôi, sôi giọt máu” kiên cường, bền bỉ, liên tục của con người Quảng Ninh để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Bề dầy lịch sử, địa thế “tọa sơn, hướng bể”, đời sống xã hội, môi trường chính trị... đã vun bồi nên những đặc trưng văn hóa của vùng đất, in dấu trên 600 di tích và danh thắng được xếp hạng, tôi rèn những phẩm chất đáng quý của cư dân vùng Đông Bắc, qua nhiều thế hệ đã tích lũy, hội tụ và luôn hướng tới sự hoàn thiện về nhân cách với nhiều phẩm chất tốt đẹp, dần hình thành nên hệ giá trị địa phương, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Quảng Ninh. Đó là bản lĩnh, tự cường, kỷ cương, đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo, văn minh, cởi mở về tư duy, hào sảng về tính cách, sẵn sàng giao lưu và tiếp biến tinh hoa văn hóa mọi vùng miền. Giá trị văn hóa giàu bản sắc, cốt cách con người Quảng Ninh với yếu tố riêng có, với sự quyện chặt của các yếu tố địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa, địa - tôn giáo, địa - sinh thái của Quảng Ninh là tài sản vô giá của các thế hệ người Quảng Ninh trên hành trình xây dựng và bảo vệ quê hương cũng như trong bối cảnh hiện nay và tầm nhìn cho tương lai.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và mở rộng hội nhập quốc tế, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Việc khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa, con người chưa đúng tầm mức. Môi trường văn hóa có mặt bị đe dọa do ảnh hưởng bởi hội nhập thiếu chọn lọc; một số giá trị truyền thống bị mai một. Một số di tích lịch sử và di sản văn hóa phi vật thể chưa được khai thác hiệu quả. Một số giá trị văn hóa đặc sắc, đặc trưng, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã được nghiên cứu, bảo tồn nhưng chưa phát huy đúng mức tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Cơ hội tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao của người dân một số vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có mặt còn hạn chế. Chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, thể hiện được sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, trên cơ sở tổng kết sau hơn 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018; lấy ý kiến Nhân dân và tham vấn sâu rộng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý của quốc gia liên quan đến lĩnh vực văn hóa, vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 về “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” với mục tiêu tổng quát là: “Phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh” phù hợp với xu thế thời đại, thích ứng với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, trên cơ sở kết hợp hài hòa các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” để văn hóa, con người Quảng Ninh thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hợp tác và hội nhập quốc tế. Tạo môi trường văn hóa từ những lĩnh vực trung tâm và then chốt, hướng vào các khâu đột phá: chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể - nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, trọng tâm là phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân; phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao là những vấn đề xuyên suốt dài hạn. Đồng thời tập trung làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa cầm quyền, văn hóa quản lý, văn hóa liêm chính gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là xây dựng văn hóa qua thực hành dân chủ, liêm chính công vụ, hành động vì dân của tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên khác của hệ thống chính trị tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành thực sự là tấm gương về văn hóa, đạo đức, lối sống, tự quản bản thân, tự chủ hành vi; tiên phong tự học tập nâng tầm trí tuệ; thật sự tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân; toàn tâm, toàn ý với công việc bằng cả trách nhiệm công vụ và lương tâm danh dự, qua đó tạo động lực, lan tỏa tích cực, hình thành niềm tin xã hội, dẫn dắt để Nhân dân trong tỉnh học tập, noi theo.

Hai là, xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững của địa phương, trọng tâm là phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân; nâng cao hàm lượng văn hóa trong kinh tế, vì hạnh phúc của Nhân dân. Xây dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh với chuẩn mực đạo đức, văn hóa doanh nhân nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội theo các tiêu chí chuyên nghiệp, nhân văn, thân thiện và bảo vệ môi trường, trọng chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững địa phương. Chú trọng xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp Quảng Ninh có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ba là, tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo và dịch vụ văn hóa trở thành một mũi đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái thúc đẩy phát triển thị trường công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh; thu hút đầu tư, dàn dựng, tổ chức các chương trình sản xuất phim điện ảnh, âm nhạc, giải trí, biểu diễn thực cảnh gắn với văn hóa biển, đảo, văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát triển các làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa du lịch; phát triển văn hóa ẩm thực đặc sắc Hạ Long, Quảng Ninh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hình thành các cơ sở dịch vụ ăn uống đạt chuẩn xếp hạng quốc tế. Phát huy hơn nữa giá trị văn hóa của từng địa phương trong các sản phẩm OCOP.

Bốn là, xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ giá trị con người Quảng Ninh với các đặc trưng cơ bản: “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh” đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thích ứng với sự thay đổi, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội. Thường xuyên kết hợp đồng bộ xây dựng môi trường văn hóa gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh - nơi lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mỗi con người Quảng Ninh; môi trường văn hóa học đường - nơi rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, và môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư thật sự trong sạch, lành mạnh, tiến bộ gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, rèn luyện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, năng động, sáng tạo, nhân văn, tiến bộ là nền tảng tinh thần vững chắc của một xã hội phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; hiện thực hóa giá trị cốt lõi từ mỗi cộng đồng, thôn, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; nhất là rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy định, hương ước... từ thôn, bản, khu phố đến cấp tỉnh; cụ thể hóa đưa các giá trị cốt lõi trong hệ giá trị địa phương vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội để trong mỗi quyết sách phát triển địa phương thấm đẫm và lan tỏa hệ giá trị địa phương.

Năm là, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Tăng cường đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ phát triển văn hóa chất lượng cao, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị các di sản văn hóa Quảng Ninh, các công trình kiến trúc, cảnh quan mang bản sắc văn hóa truyền thống, đặc trưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở địa phương có trên 600 di tích và danh thắng được xếp hạng, trong đó số di tích quốc gia đặc biệt đứng thứ 2 toàn quốc (8 di tích). Phát huy truyền thống là một trong những cái nôi sản sinh nhiều tác phẩm, văn học, âm nhạc sống mãi với thời gian, tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật; chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Ninh vững mạnh toàn diện. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao; phát triển kinh tế thể thao.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo sự bứt phá để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tích cực chuẩn bị thật tốt về mọi mặt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Với chủ đề năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh không chỉ quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu đề ra trong năm, giữ vững đà tăng trưởng GRDP trên 2 con số năm thứ 10 liên tiếp, GRDP bình quân đầu người trên 10.000 USD mà còn tích cực chuẩn bị nền tảng kinh tế - kỹ thuật và xã hội thật vững chắc cho tăng trưởng dài hạn giai đoạn 2025 - 2030 theo hướng kiên trì tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững tỉnh Quảng Ninh đặt người dân ở vị trí trung tâm, phát triển những giá trị cốt lõi của địa phương là: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” với mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân Việt Nam anh hùng, Dân tộc phát triển, quê hương Vùng Mỏ Anh hùng, kiên cường, bất khuất, “kỷ luật và đồng tâm”, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu luôn là tấm gương về văn hóa đạo đức, lối sống, nhân cách, luôn là “công bộc” tận tụy phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương bằng tinh thần “5 thật”, “6 dám”; người đứng đầu khiêm tốn, cầu thị, cẩn thận, gian khổ phấn đấu vì hạnh phúc Nhân dân, nêu gương, làm gương ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và mỗi người dân Quảng Ninh sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tràn đầy khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng phấn đấu vì một Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu cả nước về các mặt như căn dặn và mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp năm mới 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, tôi xin được tri ân nghĩa tình sâu nặng và gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, các bạn bè trong và ngoài nước đã luôn đồng hành với tỉnh Quảng Ninh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, thành công, hạnh phúc! Chúc năm mới - sức Xuân mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, sức sáng tạo mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới, chúng ta nhất định đạt được thắng lợi mới!

Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng NinhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 100
Đã truy cập: 1291667