Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Số 17-NQ/TU 05/08/2019 Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Tỉnh ủy
17 - NQ/TU 05/08/2019 Nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh Ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới Tỉnh ủy
451- CV/BDV 30/10/2017 Công văn số 451-CV/BDV ngày 30/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “V/v báo cáo kết quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp năm 2017”
112 - CV/BCĐ 30/10/2017 Công văn số 112-CV/BCĐ ngày 30/10/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh “V/v báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017” Tỉnh ủy
05-HD/BDV 05/10/2017 Hướng dẫn số 05-HD/BDV ngày 05/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc nắm và báo cáo tình hình nhân dân Ban Dân vận
909-CV/TU 21/09/2017 Công văn số 909-CV/TU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Tỉnh ủy
18-CT/TU 01/09/2017 Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy
658-TB/TU 11/08/2017 Thông báo số 658-TB/TU ngày 11/8/2017 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại , tố cáo trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy
854-CV/TU 08/08/2017 Công văn số 854-CV/TU ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về công tác người có công Tỉnh ủy
06-QĐ/TU 04/08/2017 Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Tỉnh ủy
62-TB/BDV 12/05/2017 Thông báo số 62-TB/BDV, ngày 12/5/29017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, phân công cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác dân vận địa bàn Ban Dân vận
04-CTr/BDV 12/05/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Ban Dân vận
1319/QĐ-UBND 27/04/2017 Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
23-KH/BDV 25/04/2017 Hướng dẫn số 05-HD/BDV ngày 05/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017 Ban Dân vận
56-TB/BDV 23/03/2017 Thông báo số 56-TB/BDV ngày 23/3/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân vận
01- HDLT/BDV-SNV 20/03/2017 Hướng dẫn liên tịch số 01- HDLT/BDV-SNV, ngày 20/3/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 Ban Dân vận,Sở Nội Vụ
11-CT/TU 10/03/2017 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Tỉnh ủy
03-CTr/BDV 15/02/2017 Chương trình hành động số 03-CTr/BDV, ngày 15/02/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Ban Dân vận
02-CTr/BDV 10/02/2017 Chương trình công tác năm 2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân vận
611/KH-UBND 25/01/2017 Kê hoạch số 611-KH/UBND, ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh "trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
01-QĐ/TU 16/12/2016 Quy định số 01-QĐ/TU ngày 16/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh Tỉnh ủy
357-QĐ/TU 07/10/2016 Quyết định số 357-QĐ/TU, ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tỉnh ủy
02-HD/BDV 26/09/2016 Hướng dẫn số 02-HD/BDV, ngày 26/9/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 17 năm “Ngày Dân vận của cả nước” Ban Dân vận
27/CT-TTg 08/09/2016 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chính phủ
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Chính phủ
02-CTr/BDV 15/08/2016 Chương trình hành động số 02-CTr/BDV, ngày 15/8/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận Ban Dân vận
267-CV/TU 15/06/2016 Công văn số 267-CV/TU, ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy “V/v chỉ đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” Tỉnh ủy
250-CV/TU 03/06/2016 Công văn số 250-CV/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy "V/v chỉ đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021” Tỉnh ủy
16/CT-TTg 16/05/2016 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới Chính phủ
03-KL/TW 13/05/2016 Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”
36-CTr/BDV 22/02/2016 Chương trình hành động số 36-CTr/BDV, ngày 22/02/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác dân vận Ban Dân vận
120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Chính trị
07-KH/TU 24/12/2015 Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 24/12/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh ủy
44-QĐ/TU 30/11/2015 Quyết định số 44-QĐ/TU ngày 30/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện" Tỉnh ủy
02-CT/TU 12/11/2015 Chi thi 02-Tiep tuc thuc hien Phong trao thi dua DVK-Tinh uy Tỉnh ủy
Số 1175 - CV/BDV 08/06/2015 “Về việc tổng hợp kết quả thi đua, khen thưởng ngành dân vận giai đoạn 2010-2015”

43-CT/TW 14/05/2015 Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
Số 21-HD/BDV 07/05/2015 Tài liệu về Hướng dẫn sơ kết 5 năm Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015
385/QĐ-UBND 06/02/2015 Quyet dinh 385 UBND tinh-Dan van kheo UBND tỉnh Quảng Ninh
57-KH/BDV 26/05/2014 Kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2014 Ban Dân vận
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 397706