Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
30/11/2022 14: 58:00
Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2022
30/11/2022 14: 53:00
Ngày 30/11/2022, tại Trụ sở Liên cơ quan số 4, Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tỉnh tổ...
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2022
28/11/2022 09: 37:00
Ngày 25/11/2022, tại Trụ sở Liên cơ quan số 4, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính...
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
25/11/2022 10: 11:00
Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
24/11/2022 10: 28:00
Ngày 18/11/2022, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,...
Biểu dương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2022
18/11/2022 17: 00:00
Ngày 18/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Gặp mặt biểu dương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng...
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
17/11/2022 10: 16:00
THẨM ĐỊNH MÔ HÌNH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022 TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG
17/11/2022 10: 08:00
Từ ngày 14 - 16/11/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức...
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
17/11/2022 08: 35:00
Cổng Thông tin điện tử thành phần Ban Dân vận Tỉnh ủy giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW...
Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
14/11/2022 20: 41:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 865902