Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

28/11/2012 16:00
Ngày 28/11/2012, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

               Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Quảng Ninh; và các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Dân chính Đảng tỉnh.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, Đồng chí Bùi Hữu Phúc, Phó Trưởng Ban Thường trưc – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị, quán triệt phương pháp tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo Văn phòng…

Trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, đã có 20 ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Văn phòng. Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã tổng hợp các ý kiến góp ý, báo cáo giải trình một số nội dung và xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, từng cá nhân theo đúng hướng dẫn của Tỉnh uỷ và các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt tinh thần, mục đích của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nêu rõ yêu cầu, nội dung, đối tượng và phương thức tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.  Đồng thời nhấn mạnh: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.


 

(Các đồng chí trong Tổ công tác về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Tỉnh uỷ tham dự Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khoá XI) của Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh)

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu giúp tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh. Tập thể và mỗi cá nhân lãnh đạo Văn phòng càng phải nhận thức rõ ý nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn. Nội dung kiểm điểm bám sát vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã nêu và các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm điểm phải có các giải pháp cụ thể, hiệu quả khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức làm việc để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau kiểm điểm của tập thể và cá nhân lãnh đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh tiếp tục triển khai kiểm điểm Chi uỷ, cá nhân các đồng chí Bí thư Chi bộ và từng đảng viên theo đúng trình tự, kế hoạch và tiến độ theo hướng dẫn của Tỉnh uỷ./.

Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 790847