Quy định số 1717- QĐ/TU ngày 23 thảng 7 năm 2019 về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

18/02/2020 15:20

Ngày 18/02/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định sổ 1 l-QĐi/TW "về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đổi thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". Căn cứ Công văn số 4034-CV/BNCTW ngày 28/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Quy định số 1 l-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tổ cáo của dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

Thùy Dương-Phó Trưởng phòng NV3


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 835530