Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

13/06/2022 15:36

Ngày 13/6/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Các ngành Nội chính đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đóng góp tích cực vào giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và mở rộng được các hoạt động đối ngoại; không để xảy ra đột xuất bất ngờ, an ninh trên biên giới, tuyến biển đảo ổn định; an ninh chính trị nội bộ và an ninh xã hội ổn định.

Các cơ quan trong khối Nội chính của tỉnh đã nắm vững, nắm chắc, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính. Cụ thể hóa nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên, các cơ quan Nội chính đã chủ động có chương trình công tác, tăng cường sự phối hợp và dự báo được những vấn đề nảy sinh do yếu tố tác động từ cả bên trong và bên ngoài gây bất lợi, có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không để phát sinh những điểm nóng, bị động, bất ngờ. Đồng thời, các cơ quan trong khối Nội chính đã tích cực triển khai các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo an ninh sức khỏe, an ninh con người, giữ vững thành quả trong phòng chống dịch và tiếp tục xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan Nội chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, tiếp tục giữ vững chủ quyền và an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, tạo khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, thế trận lòng dân, niềm tin của nhân dân, góp phần tạo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đảm bảo an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ bí mật Nhà nước. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để người dân có cuộc sống thực sự ấm no, hạnh phúc

Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 607
Đã truy cập: 789624