Ban Nội chính Tỉnh ủy họp triển khai công tác tháng 7/2022

21/06/2022 15:45

Ngày 21/6/2022, đồng chí Vũ Xuân Diện-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 6, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022.

Trong tháng 6/2022 các phòng nghiệp vụ đã hoàn thành những nhiệm vụ nổi bật sau: Tham mưu báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Phục vụ Hội nghị của Trung ương lấy ý kiến của BCĐ xây dựng Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; Khảo sát, nắm tình hình công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Tham mưu tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo, hệ thống phụ lục và tài liệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu tổng hợp Báo cáo của Ban, xây dựng dự thảo Chỉ thị của BTVTU về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Tham mưu văn bản chỉ đạo của BTVTU về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến cải cách hành chính, môi trường đầu tư; tham mưu các văn bản về việc thành lập BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh; tham mưu trình BTVTU dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh” và các chỉ đạo khác về tăng cường quản lý tài nguyên than, khoáng sản”; tham mưu văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 21-TB/BCĐTW ngày 02/5/2022 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN, tiêu cực về Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN, tiêu cực tại Cuộc họp  Thường trực BCĐ; tham mưu dự thảo Kế hoạch phục vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc đối với dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Hoàn thiện hồ sơ xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất xử lý các sai phạm lần 2; Tham mưu báo cáo kết; tham mưu báo cáo kết quả công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW gửi Ban Nội chính Trung ương...  

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nêu ra một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và đề nghị các phòng nghiệp vụ khẩn trương hoàn thành trong tháng 7/2022 như việc khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 11/8/2021 của BTVTU về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; Báo cáo và thông báo kết quả giám sát Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh” đối với một số đơn vị, địa phương.

Nhấn mạnh công tác chung của Tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Diện-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các phòng nghiệp vụ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu báo cáo và thông báo kết quả giám sát Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh” đối với một số đơn vị, địa phương; Tham mưu báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp tháng 7/2022; Khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 11/8/2021 của BTVTU về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung: Quy định số 1717-QĐ/TU, ngày 23/7/2019 của BTVTU về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân"...

Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 620
Đã truy cập: 789637