Giao ban công tác tháng 7, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

09/08/2023 16:03

Ngày 08/8/2023, đồng chí Vũ Xuân Diện - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 7, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban và các cán bộ công chức cơ quan

Trong tháng 7/2023, các phòng nghiệp vụ đã chủ động phối hợp tham mưu báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2023. Tổ giúp việc Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã chuẩn bị nội dung và báo cáo phục vụ phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo tỉnh; dự thảo Thông báo kết luận sau hội nghị và tổng hợp, dự thảo báo cáo phục vụ nội dung phục vụ Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phòng Nghiệp vụ I đã tham mưu báo cáo chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cơ chế bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trình Thường trực Tỉnh ủy dự thảo Đề án, nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 08-NQ/TU sau khi tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTVTU; tham mưu, ban hành Báo cáo tháng 7 của Ban về công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tháng 6/2023 theo Kế hoạch của BTVTU thực hiện Thông báo kết luận số 154 của BCĐTW về PCTNTC ...

Phòng Nghiệp vụ II đã tiếp thu ý kiến tham gia của BCH Đảng bộ tỉnh, tham mưu ban hành Kết luận của Tỉnh ủy về khoáng sản; tham mưu thực hiện cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2022; tham mưu văn bản xin ý kiến bổ sung vào Đề án, Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong PCTNTC...

Phòng Nghiệp vụ II tiếp nhận, xử lý 151 đơn, thư của công dân gửi đến Tỉnh ủy; tham mưu Thông báo về việc thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; rà soát, đính chính độ mật các văn bản đã phát hành theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và quy định của Bộ Công an; Báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý sử dụng biên chế; tham mưu tham luận; Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại Hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng đảng theo Kết luận 21-KL/BCHTW ngày 25/10/2021...

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nêu ra một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ như: báo cáo thống kê về bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, việc xây dựng 2 đề án về PCTNTC, đồng thời đề nghị các phòng nghiệp vụ nào chưa hoàn thành phải khẩn trương thực hiện trong tháng 8/2023.

 Bàn về nhiệm vụ trong tháng 8/2023, đồng chí Vũ Xuân Diện-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  đề nghị các phòng nghiệp vụ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tập trung tham mưu: Thực hiện cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến của Kiểm toán nhà nước năm 2022; báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9; báo cáo thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công và các báo cáo định kỳ của Tỉnh ủy...

Triển khai cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tháng 8; hoàn thành báo cáo báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023...

Thùy Dương - NV3


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 790827