Kế hoạch số 321-KH/TU ngày 07/9/2023

10/09/2023 10:30

Kế hoạch Kiểm tra đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai và thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW-QĐ/TW của  ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2918 của Ban Bí thư "Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 14/8/2017 của BAn Thường vụ Tỉnh ủy "Về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý".


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 790830