Tổ chức bộ máy

21/02/2020

CHỦ NHIỆM, CÁC PHÓ CHỦ NHIỆM

Đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33126

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuyên - Phó Chủ nhiệm Thường trực

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LL chính trị: Cử nhân

- Điện thoại cơ quan: 080 33192

Đồng chí: Trần Văn Ninh  - Phó Chủ nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33193

Đồng chí: Nguyễn Kim Anh  - Phó Chủ nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33214

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA 
Ủy viên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33001

Ủy viên: Trần Anh Cường 

  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33007

Ủy viên: Nguyễn Hữu Sơn 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33199

Ủy viên: Nguyễn Văn Hiếu  
   

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33002

Ủy viên: Lương Văn Luân
  

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; cử nhân luật.

 - Trình độ LL chính trị: Cử nhân

 - Điện thoại cơ quan: 080 33118

 Ủy viên kiêm chức: Điệp Văn Chiến, Chánh thanh tra tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 

PHÒNG TỔNG HỢP
Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Hậu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33189

Phó Trưởng phòng: Nông Văn Đạo

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33258

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Mai Hoa
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33191

 PHÒNG NGHIỆP VỤ I
Trưởng phòng: Nguyễn Huy Khoa 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

  - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33194 

 Phó Trưởng phòng: Trịnh Thúy Hồng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LL chính trị:  Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33194

PHÒNG NGHIỆP VỤ II
Trưởng phòng: Trương Thị Hồng Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33190

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33213

PHÒNG NGHIỆP VỤ III 
Trưởng phòng: Đỗ Huy Hoàng 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33199

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Hải Châu 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 215877