Tổ chức bộ máy

21/10/2020

CHỦ NHIỆM, CÁC PHÓ CHỦ NHIỆM

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33126

Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Tỉnh ủy viên  - Phó Chủ nhiệm Thường trực
  • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

    - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

    - Điện thoại cơ quan: 080 33214

Đồng chí Trần Văn Ninh  - Phó Chủ nhiệm

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33193

Đồng chí Bùi Thị Bính  - Phó Chủ nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33192

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA 

Ủy viên kiêm chức: đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Thạc sĩ Quản lý kinh tế
 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 
- Điện thoại cơ quan: 080.33125
 
Ủy viên kiêm chức: đồng chí Điệp Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra Tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

Ủy viên Trần Anh Cường   

  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33007

Ủy viên Nguyễn Trọng Hiếu    
   

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33002

Ủy viên Nguyễn Mạnh Hùng  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33001

Ủy viên Lương Văn Luân  
  

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; cử nhân luật.

 - Trình độ LL chính trị: Cử nhân

 - Điện thoại cơ quan: 080.33118

Ủy viên Nguyễn Hữu Sơn   

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33225

PHÒNG TỔNG HỢP
Trưởng phòng Nguyễn Tiến Hậu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080 33189

Phó Trưởng phòng Nông Văn Đạo

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33258

Phó Trưởng phòng Trần Thị Mai Hoa
 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33191

 PHÒNG NGHIỆP VỤ I
Trưởng phòng: Nguyễn Huy Khoa 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

  - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33194 

 Phó Trưởng phòng Trịnh Thúy Hồng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 - Trình độ LL chính trị:  Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33194

PHÒNG NGHIỆP VỤ II
Trưởng phòng Trương Thị Hồng Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33190

Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33213

PHÒNG NGHIỆP VỤ III 
Trưởng phòng Đỗ Huy Hoàng 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33199

Phó Trưởng phòng Lê Thị Hải Châu 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ LL chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080 33199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 315550