Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020

30/11/2020 08:20

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, tại các vùng Hạ Long, Uông Bí - Đông Triều và Cẩm Phả, trong các ngày 18, 23 và 25/11/2020 Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh và các đồng chí Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề về những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác kiểm tra giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Ninh nhấn mạnh, công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nắm bắt tình hình ở cơ sở. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo xây dựng quy trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, tiếp tục nâng cao quy trình, kỹ năng kiểm tra giám sát theo hướng đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, kiểm tra đột xuất, không báo trước và tự kiểm tra, tự phát hiện những vi phạm, khuyết điểm để sớm ngăn chặn, khắc phục, xử lý kịp thời, làm tốt công tác phòng ngừa…,

Đồng thời, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng đã trao đổi các chuyên đề về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 08/10/2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh việc xây dựng Nghị quyết số 01-NQ/ĐU được thu thập toàn bộ những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát từ 2010-2020, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 07-NQ/ĐU, xây dựng dự thảo xin ý kiến các cơ quan và UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh, trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Than Quảng Ninh thông qua và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU để triển khai thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc thượng tôn pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Than Quảng Ninh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã trao đổi về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở cơ sở. Tại các buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã nêu những ý kiến còn vướng mắc, trao đổi làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến các chuyên đề, những vấn đề mới, liên quan đến việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở…

 

Đồng chí Trần Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy truyền đạt Chuyên đề về những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh nhấn mạnh, đây là đợt tập huấn quan trọng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Than Quảng Ninh nhằm quán triệt những nội dung về công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là những vấn đề mới của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Than Quảng Ninh trong công tác kiểm tra giám sát. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU ngày 08/10/2020 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, giai đoạn 2020-2025”. Đảng ủy Than Quảng Ninh luôn xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, với phương châm kiểm tra giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, sớm phát hiện sai phạm để chấn chỉnh…, công tác kiểm tra giám sát không chỉ là công việc của đội ngũ cán bộ UBKT các cấp mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để công tác kiểm tra giám sát được công minh, chính xác, kịp thời. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh đề nghị các chi, đảng bộ, các đồng chí làm công tác kiểm tra giám sát quán triệt những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác kiểm tra giám sát, các nội dung chuyên đề được quán triệt tại hội nghị. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng trong đơn vị; đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng…

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than Quảng NinhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 132
Đã truy cập: 308142