CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

04/03/2021 15:47

Ngày 03/3/2021, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Thông báo số 183/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh “Về việc phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026”; Thông báo số 264/TB-MTTQ-BTT ngày 01/3/2021“Về việc phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”, trên cơ sở phân bổ số lượng người ứng cử, ngày 03/3/2021, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Thị Bính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 03/02/201 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026” và Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT, ngày 24/02/2021 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về “Hướng dẫn về việc tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã phường, thị trấn và triển khai làm, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân các cấp”, tập thể lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức rà soát, đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng cán bộ, công chức Cơ quan để giới thiệu người ứng cử.

Trên cơ sở đề xuất của tập thể lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cử tri và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để lấy ý kiến về người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các hội nghị, sau khi phổ biến các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn và dự kiến người ứng cử, 100% số đại biểu đã biểu quyết, thống nhất, giới thiệu:

Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Lương Văn Luân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dương Trọng Vinh, Phòng Tổng hợp cơ quan UBKTTUGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 318496