Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
858/QĐ-TTG 14/06/2010 Quyết định phê duyệt đề án đổi mới tiếp công dân Thủ tướng Chính phủ
72/-KL/TW 17/05/2010 Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát Đảng đến năm 2020 Bộ Chính trị
293/-QĐ/TW 23/03/2010 chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, thành phố Bộ Chính trị
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Chính phủ
18//2010/NĐ-CP 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức Chính phủ
3655/3655-CV/UBKTTW 09/11/2009 về độ tuổi tái cử thành viên ủy ban kiểm tra Ủy Ban Kiểm Tra
23/23-HD/UBKTTW 09/11/2009 Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở và cơ sở trong công an nhân dân Ủy Ban Kiểm Tra
24/24-HD/UBKTTW 09/11/2009 Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra cảu Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trong quân đội nhân dân Ủy Ban Kiểm Tra
3580/3580-CV/UBKTTW 15/10/2009 Ngành Kiểm tra Đang 61 năm xây dựng và trưởng thành Ủy Ban Kiểm Tra
268/268-QĐ/TW 12/10/2009 Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng Ủy Ban Kiểm Tra

266/266-QĐ/TW 12/10/2009 ban hành quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra trung ương với Ban cán sự Đảng Bộ tài chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng Ủy Ban Kiểm Tra

265/265-QĐ/TW 12/10/2009 ban hành quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với Đảng đoàn mặt trận tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng Ủy Ban Kiểm Tra

264/264-QĐ/TƯ 12/10/2009 Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Trung ương với ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Dân tộc

263/263-QĐ/TW 12/10/2009 Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Can sự Đảng Bộ Kế hoạch và đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng Ủy Ban Kiểm Tra

262/262-QĐ/TW 12/10/2009 Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Trung ương với Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Ủy Ban Kiểm Tra

267/267-QĐ/TW 12/10/2009 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Bộ Biên tâp báo Nhân dân về tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ủy Ban Kiểm Tra

22/22-HD/UBKTTW 23/09/2009 HƯỚNG DẪN Công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Ủy Ban Kiểm Tra
20/20-HD/UBKTTW 08/09/2009 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP Ủy Ban Kiểm Tra
220/220-QĐ/TW 17/04/2009 Quyết định số 220-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng Bộ Chính trị
115/115- QĐ/TW 07/12/2007 Số 115- QĐ/TW, ngày 07/12/2007 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm Ủy Ban Kiểm Tra
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 230990