Tổ chức bộ máy

13/04/2021
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

 1. Lãnh đạo Văn phòng: 

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Chí Thành 

  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33172

 - E-mail: nguyenchithanh@quangninh.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: 


Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Vũ Thu Hòa


   ảnh đồng chí hòa.jpg  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33128

 - E-mail: nguyenvuthuhoa@quangninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ngô Quang Hưng

      

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 

 - E-mail: ngoquanghung@quangninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Đức Thắng

     

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Cử nhân quản trị kinh doanh và xây dựng cơ bản; Thạc sĩ quản trị kinh doanh

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 08033139

 - E-mail: phamducthang@quangninh.gov.vn


2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổng hợp:

Trưởng phòng: Mạc Đoàn Dũng

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: 
Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33174
- E-mail:
macdoandung@quangninh.gov.vn

Ký hiệu: TH1

 

Phó Trưởng phòng - Thư ký Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyNguyễn Văn Khang

   

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33140
- E-mail: nguyenvankhang@quangninh.gov.vn

- Ký hiệu: TH2

  

Phó Trưởng phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Hoàng Giang
 Đồng chí Bùi Hoàng Giang.jpg
 
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điều khiển - Tự động hóa; Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân QTKD
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33211
Ký hiệu: TH4
 

Chuyên viên: Đoàn Quang Chiến

   A Chien.jpg
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản; Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33173
- E-mail: 
doanquangchien@quangninh.gov.vn
Ký hiệu: TH5

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Phong 

  IMG_1955_edited.jpg
 
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng, kỹ sư cầu đường, cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại cơ quan: 080.33174
- Ký hiệu: TH6

 

Chuyên viên: Chu Tuấn Thành

  
 
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành “Nền và móng, công trình ngầm”; kỹ sư chuyên ngành “Xây dựng dân dụng và công nghiệp”.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33173
- Ký hiệu: TH7

 

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thiệp

  
 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33219
- Ký hiệu: TH8
 

Chuyên viên: Dương Khánh Dương

Dương Khánh Dương 1.jpg
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, Cử nhân toán tin ứng dụng
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33173
Ký hiệu: TH
 

 

Chuyên viên: Đoàn Nam Duy


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33173
Ký hiệu: TH9
 

 

Chuyên viên: Vũ Thăng Long


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính ứng dụng, cử nhân kinh tế và tài chính
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33219
Ký hiệu: TH
 

 

 - Phòng Tài chính - Kế toán:

 
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết

  tuyet.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33168 
- E-mail: 
nguyenthituyet.vptu@quangninh.gov.vn


 
Phó Trưởng phòng: Đặng Hồng Xuyên

  Anh Xuyen.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33215 
- E-mail: 
danghongxuyen@quangninh.gov.vn

 
Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Loan
 
 Loan.jpg
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33129
- E-mail:  dothithanhloan@quangninh.gov.vn 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương Thùy

anh dc thuy.jpg
 
 
 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33215
-Email: 
nguyenthiphuongthuy@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Trần Thị Hoa

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33008
- Email: 
tranthihoa@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Phạm Mạnh Cường

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33008
- Email: 
phammanhcuong.cp@quangninh.gov.vn 

- Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin:

  
Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh

   Hoàng văn mạnh.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học  
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Điện thoại cơ quan: 080.33210
- E-mail:  
hoangvanmanh@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Thụ 

   Baysua.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học KTMM    
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33175 
- E-mail: 
phamvanthu.vptu@quangninh.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Lê Quang Vịnh

  lê quang vịnh.jpg

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33161
- E-mail: 
lequangvinh@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Kim Tuấn

   Copy of Tuan.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật máy tính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33161
- E-mail: 
 nguyenkimtuan@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Chu Ngọc Anh

   

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33233
- E-mail: 
 chungocanh@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên: Đỗ Thu Thảo

  

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kỹ thuật mật mã
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33175
- E-mail: 
 dothuthao@quangninh.gov.vn


Phòng Hành chính - Lưu trữ:

Trưởng phòng: Đào Mai Hạnh

    

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật     
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33223
- E-mail:  
daomaihanh@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Xuân Mến 

   ảnh đồng chí mến.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN
- Trình độ lý luận chính trị: 
Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33162
- E-mail:  
lethixuanmen@quangninh.gov.vn
  

  
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hường 
    

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính; Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33223
- E-mail: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
   tam.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33223
- Email:  nguyenthithanhtam@quangninh.gov.vn

 
 
Chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh Phương
   

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33223
- Email:  nguyenthiquynhphuong@quangninh.gov.vn

 
 
Chuyên viên: Bùi Thị Nụ
   anh chi nu.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0203.383.6188
- Email:  buithinu@quangninh.gov.vn

 
Chuyên viên: Nguyễn Minh Diệp
   ảnh đồng chí diệp.jpg

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân luật
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33119
- Email:  nguyenminhdiep@quangninh.gov.vn

 
 
Nhân viên: Hoàng Thị Loan

   Loanvt.jpg 

 

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Văn thư
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33119
- E-mail: 
hoangthiloan@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên: Hoàng Thị Yêu

   ảnh d.c yêu.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33162

- E-mail:hoangthiyeu@quangninh.gov.vn

 

 Nhân viên: Nguyễn Trọng Lịch


lich.jpg

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điện khí hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0203.383.6188
- E-mail: 
nguyentronglich@quangninh.gov.vn

 

 
 

- Phòng Quản trị:

Trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Oanh

   đỗ thị kim oanh 5.jpg

 

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 08033160
- E-mail: dothikimoanh@quangninh.gov.vnPhó Trưởng phòng: Lê Thị Lệ Xuân

 Lê thị lệ xuân.jpg

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33234
- E-mail:  lethilexuan@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Phạm Văn Ngọc

  Ngoc.jpg

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN     
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33177
- E-mail:  
phamvanngoc@quangninh.gov.vn
  

 

Chuyên viên: Nguyễn Hằng Hải 

   

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33170
- E-mail: 
nguyenhanghai@quangninh.gov.vn
        

 

Chuyên viên: Đỗ Văn Hưởng

     

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế  
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33177
- E-mail:  dovanhuong@quangninh.gov.vn
  

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hải Ninh

    

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân tài chính ngân hàng
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33234
- E-mail:nguyenthihaininh@quangninh.gov.vn

 Nhân viên: Mạc Thị Nga 

   Nga.jpg

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật bàn
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33170
- E-mail:  
macthinga@quangninh.gov.vnTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 770
Đã truy cập: 357839