Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

12/03/2021 16:43

Ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị tiếp tục thảo luận về đề án và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án và dự thảo nghị quyết nhằm xây dựng nền hành chính Quảng Ninh hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, gắn với định vị thương hiệu tỉnh dẫn đầu về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc. Đến năm 2030 là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Trong đề án và dự thảo nghị quyết cũng đặt ra từng mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; đồng thời xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả cải cách thể chế; cải cách quyết liệt và thực chất thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; cải cách tài chính công; tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

Cho ý kiến chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân, giai đoạn 10 năm, 5 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, tạo được những kết quả khá toàn diện, nổi bật, bứt phá, tạo động lực mạnh mẽ cho KT-XH phát triển nhanh, bền vững. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục được cải thiện. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đứng đầu cả nước 3 năm liên tiếp; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 đứng thứ nhất; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT) đã vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc.

Việc xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh đối với việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Ninh hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn định vị thương hiệu tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc QP-AN. Đồng thời, nhằm cụ thể hóa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định, đó là hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Mặc dù thành tích đạt được là rất lớn, nhưng thách thức đặt ra cũng không hề nhỏ. Trong đó thách thức lớn nhất đó chính là phải vượt lên chính mình. Để thực hiện điều này, mỗi địa phương, mỗi sở, ngành phải không ngừng tự cải thiện, tự đổi mới, sáng tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng tất cả các dịch vụ công, các mô hình, các giải pháp đã làm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, khơi thông và kết nối các nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD, phấn đấu trong 5 năm tới có ít nhất 10.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Về giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công nghệ và con người. Về công nghệ, phải tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành đề án chính quyền điện tử, thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh; hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; kết hợp chặt chẽ với quá trình phát triển chính quyền số, thực hiện thủ tục hành chính trong môi trường điện tử, số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình điện tử để hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công phù hợp với tình hình mới. Tập trung phát triển hạ tầng truyền dẫn, hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng thành phố thông minh.

Về con người, phải xây dựng đội ngũ CBCCVC với cơ cấu hợp lý, cân đối, đồng bộ; có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quan tâm cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu và của đội ngũ CCVC, nâng cao năng lực và chất lượng thực thi chính sách, pháp luật.

Song song với đó, cần chú trọng xây dựng quy trình trong điều kiện số hóa, chính phủ số, trong điều kiện hoàn thành được những dữ liệu nền tảng; quy trình liên thông; quy trình kết nối các cán bộ có trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính…; đào tạo kỹ năng số cho người dân. Trong phần giải pháp, cần bổ sung thêm nội dung tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2016 - 2020; Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung làm rõ 3 quan điểm mới như: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội gắn với phòng, chống đại dịch Covid-19 và các nguy cơ an ninh phi truyền thống; giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự phải triệt để, ngay từ đầu, từ cơ sở theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới phải chuyển mạnh theo hướng chủ động triển khai tổng thể các biện pháp xây dựng, loại trừ từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự đi đôi với chủ động tiến công quyết liệt.

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu tổng quát, cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần bảo đảm vững chắc sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia, dân tộc; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khoa học của các đơn vị liên quan, nhất là Đảng ủy Công an tỉnh đối với báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết. Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở nhận diện rõ hơn một số thách thức về an ninh đối với địa bàn đặc thù, một trung tâm phát triển năng động, cửa ngõ hợp tác kinh tế như Quảng Ninh, Đề án và dự thảo Nghị quyết cũng cần đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể hơn. Trong đó, cần nhấn mạnh tới việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, trách nhiệm của lực lượng chức năng với nòng cốt là lực lượng Công an; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân và toàn xã hội đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với đó, xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Củng cố niềm tin của nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân đảm bảo chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng chí lưu ý cần nhấn mạnh tới yếu tố xây dựng Đảng, tính nhân dân trong xây dựng lực lượng an ninh nhân dân; mỗi cán bộ, chiến sĩ đủ phẩm chất năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung phát hiện từ xa, từ sớm, từ cơ sở, giải quyết các yếu tố tiềm ẩn, phức tạp gây mất an ninh trật tự; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, thông tin, nông thôn. Sẵn sàng các phương án ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống nảy sinh an ninh truyền thống và phi truyền thống, tuyệt đối không để bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh. Củng cố tiềm lực cho lực lượng Công an, gồm cả phương tiện, thiết bị, công nghệ và cơ sở vật chất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường hợp tác quốc tế, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng, giữa Đảng ủy Công an với các địa phương biên giới để tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

 

http://baoquangninh.com.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 1237707