Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

22/03/2021 19:48

Chiều 22/3, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về việc rà soát quản lý, sử dụng quỹ đất 20% tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại tại đô thị loại III trở lên có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành quỹ đất ở 20% để phát triển nhà ở xã hội (không bắt buộc đối với các dự án có quy mô dưới 10ha và các dự án tại đô thị loại IV trở xuống). Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác quản lý, sử dụng quỹ đất 20% đảm bảo theo quy định.

Theo số liệu thống kê từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều đã, đang và chuẩn bị triển khai khoảng 176 dự án nhà ở thương mại. Trong đó, có 90 dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha; 86 dự án có quy mô sử dụng đất trên 10ha.

Năm 2020, Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý trật tự đô thị; quản lý, sử dụng quỹ đất 20% tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 1789-TB/TU ngày 12/6/2020 kết luận, chỉ đạo và UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 230/UBND-QH1 ngày 2/7/2020 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung để khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội, dành quỹ đất 20%, đã được cụ thể thông qua công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng cơ chế, chính sách, kêu gọi, thu hút đầu tư, cải cách hành chính… Các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị đã ý thức được trách nhiệm việc dành quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội; chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương, các ngành trong việc triển khai dành quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội.

Thống nhất các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Từ năm 2012, Quảng Ninh đã rất quan tâm việc phát triển nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công bằng và tiến bộ xã hội. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về việc chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất tại các đô thị từ loại III trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại III trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tới nay, còn một số nội dung chưa đạt được kết quả như mong muốn. Một số chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm quy định.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan và BTV các địa phương tiếp tục rà soát lại toàn bộ nội dung đã được chỉ ra tại Thông báo số 1789-TB/TU ngày 12/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và quy định của pháp luật để tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả quy định dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, góp phần thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số đã được nêu trong trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Qua đó, có được bức tranh tổng thể để báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến chỉ đạo.

Yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải tăng cường trách nhiệm hơn trong quản lý sử dụng đúng mục đích quỹ đất 20% và phải coi đây là động lực thu hút nhân lực chất lượng cao, cũng là nguồn lực quý để phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH. Các địa phương hiện chưa là đô thị loại III cũng cần tiếp tục tập trung, nghiêm túc rà soát, bổ sung quy hoạch dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Trong năm 2021, phải tập trung chỉ đạo để các diện tích đất 20% đã được xác định, trở thành nhà ở, để thu hút nguồn nhân lực và phục vụ giải quyết nhà ở cho công nhân lao động có thu nhập thấp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 959-QĐ/TU,  ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Cơ quan Khối cấp tỉnh) giai đoạn 2018-2021.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho rằng, sau 2 năm thực hiện mô hình thí điểm “Cơ quan chuyên trách, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện”, qua tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương và qua khảo sát, nhận được các kết quả đánh giá khích lệ của đại diện tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên và đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp công tác tại các cơ quan khối, BTV Tỉnh ủy đã phê duyệt đề án và thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

Sau 3 năm triển khai hoạt động Cơ quan Khối cấp tỉnh đã góp phần tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp, gắn kết các tổ chức trong hệ thống chính trị; thống nhất ý chí, nguyện vọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung. Điển hình là một số mô hình, hoạt động, sự kiện tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân ở các địa bàn dân cư đã được các thành viên Cơ quan khối cấp tỉnh phối hợp tổ chức chặt chẽ, thể hiện tinh thần ý thức trách nhiệm chung và đã đạt được hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, như: Các hoạt động vận động, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí; Chiến dịch 30 ngày đêm Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh; Công tác tuyên truyền về phòng, chống Covid-19….

Việc triển khai hoạt động Cơ quan khối cấp tỉnh đã tạo được sự đoàn kết, gắn bó chia sẻ giữa cán bộ, công chức, người lao động. Một số cuộc kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ phân công của tỉnh được triển khai thống nhất, tập trung; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp của các tổ chức trong kiểm tra, giám sát. Công tác phản biện xã hội đối với một số chuyên đề, nghị quyết của tỉnh được tập trung thống nhất, nâng cao chất lượng... Một số nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức được cả hệ thống quan tâm, chung tay, khi cần có thể huy động lực lượng của cả Cơ quan khối tham gia tạo hiệu ứng lan tỏa cao. Nhiều cán bộ, công chức đã rất nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm để hoàn thành cùng một lúc 2 nhiệm vụ của tổ chức và Cơ quan khối giao.

Thống nhất các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Cần có sự đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc về mô hình Cơ quan Khối cấp tỉnh từ lịch sử hình thành cho tới quy trình vận hành phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó đánh giá, làm rõ những kết quả được và chưa được, gắn với thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và từng tổ chức đầu mối trong Cơ quan Khối cấp tỉnh phải khẩn trương cùng phối hợp để đánh giá cụ thể, khách quan, toàn diện, khoa học qua 3 năm thực hiện mô hình Cơ quan khối. Trong đó, chỉ rõ những mặt được, hiệu quả, cùng những nội dung cần tiếp tục có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn và trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu là tiếp tục củng cố liên minh chính trị, phát huy vai trò trung tâm của MTTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị-xã hội, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức.... xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chiều cùng ngày, Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo đề xuất phương án tu bổ, sửa chữa phần mộ Liệt sỹ, anh hùng LLVT Vũ Văn Hiếu tại khu A, nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

 

http://baoquangninh.com.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 1237623