Trang chủ TT ĐỀ ÁN GTTT TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
Kết quả thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2018
18/12/2018 14: 57:00
Trên cơ sở Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt  Đề án Giảm...
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em gắn với thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn va hôn nhân cận huyết thống tại huyện Hải Hà
22/11/2018 15: 14:00
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 về tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng...
TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG - GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG, ĐẨY LÙI
01/08/2018 15: 43:00
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy rất lớn đối với cá...
HỆ LỤY CỦA TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
16/03/2018 15: 47:00
Đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại...
Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
02/03/2018 13: 59:00
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt “Đề án giảm thiểu...
CD Tuyên truyền Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số"
01/08/2017 11: 00:00
Tài liệu truyền thông thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 - Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số 2015 - 2025”
21/07/2017 12: 00:00
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình, gánh nặng cho...
Một số văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
11/07/2017 15: 00:00
Chi tiết xem tại file đính kèm
Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020 (giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
11/07/2017 15: 00:00
Ngày 30/10/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6578/KH-UBND về thực hiện Đề án Giảm...
Quyết định ban hành Kế hoạch thực Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I)
10/07/2017 17: 00:00
Chi tiết xem tại file đính kèm:
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 104
Đã truy cập: 666704