Trang chủ Văn bản pháp quy
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,...
17/02/2022 15: 17:00
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỗ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh
20/02/2021 21: 52:00
Ngày 18/2/2021 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung...
Giới thiệu nội dung cơ bản của Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu”
04/02/2021 21: 48:00
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Quảng Ninh là một địa phương tiềm ẩn...
Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh
03/02/2021 21: 43:00
Ngày 02/12/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU “Về phương hướng, nhiệm vụ...
Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh
02/02/2021 21: 40:00
Ngày 16/11/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU “Về phát triển nhanh, bền...
11 Luật mới được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 8
04/02/2020 09: 46:00
.
Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-3030
23/11/2019 10: 21:00
Nghị Quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 351
Đã truy cập: 925307