Phòng KHTH

05/07/2018

PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

 

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý các chương trình mục tiêu, dự án, đề án, chính sách dân tộc được UBND tỉnh hoặc được các Bộ, ngành Trung ương giao cho Ban.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nội dung các chương trình mục tiêu, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số được giao.
- Hướng dẫn tổ chức việc thực hiện công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp kế hoạch và các chương trình, dự án, các chính sách do Ban chủ trì; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về công tác kế hoạch và thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đó.
- Tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý các chương trình, dự án, chính sách dân tộc - miền núi của tỉnh; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp số liệu thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.
- Phối hợp với Thanh tra của Ban để xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc lĩnh vực công tác được giao.
- Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án, chính sách trong phạm vi quản lý.
 

3. Thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: 

Số hiệu công chức: 

- Trình độ đào tạo: 

Trình độ Lý luận chính trị: 

Điện thoại: 

- Email: 

- Chức trách, nhiệm vụ: 

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

+ Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tổng  hợp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Trần Đức Quảng

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.011

- Trình độ đào tạo: Kỹ Sư Lâm nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0203. 3634 327; 098484028

- Email: tranducquang@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

   + Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

  + Trực tiếp theo dõi công tác kế hoạch, tổng hợp của Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Hường

- Số hiệu công chức: T20-A2.1 - 01.002 - 28.008

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Ngoại ngữ

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại : 0203. 3634 327;  0988.902.488

- Email: tranthihuong@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Lê Hạnh

- Số hiệu công chức:  T20 - A1-01.003- 28.012

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0203.3 634 327; 0906.266.568

 Email: hoanglehanh@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 96
Đã truy cập: 424388