Kết quả thực hiện chính sách đối với người cao tuổi là người có uy tín trên địa bàn Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2012 của Ban Dân tộc tỉnh

06/08/2012 06:30

Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 và Quyết định thành lập Ban Công tác Người cao tuổi của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với cơ quan thường trực của Ban Công tác Người cao tuổi của tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi từ 75 đến 79 tuổi, giúp tăng số người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trước Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn (2012), Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2011, trong đó có thành phần là người cao tuổi; thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ vật chất cho 53 trường hợp, chủ yếu là người cao tuổi, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; trợ cấp khó khăn cho 16 trường hợp, mỗi trường hợp 1.000.000 đồng. Qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, Ban Dân tộc đã chủ động nắm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của người cao tuổi;

Đầu năm 2012, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí để triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín năm 2013; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi thuộc đối tượng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc ban hành văn bản số 55/BDT ngày 04/4/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 148/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, hướng dẫn các địa phương xác định đối tượng, công tác tổ chức bầu chọn người có uy tín làm cơ sở triển khai thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín tại địa phương theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Ban Dân tộc tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ 02 trường hợp người có uy tín là người cao tuổi ở huyện Bình Liêu; đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các ban, ngành chức năng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/3/2012 về việc công nhận người có uy tín năm 2012 làm cơ sở để thực hiện chế độ chính sách với tổng số 742 người có uy tín; trong đó có 445 người cao tuổi ở 81 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Bình Liêu (61 người), Đầm Hà (41 người), Tiên Yên (40 người), Ba Chẽ (55 người), Hoành Bồ (63 người), Cẩm Phả (57 người), Uông Bí (22 người), Vân Đồn (18 người), Hải Hà (46 người), Móng Cái (11 người), Đông Triều (19 người) và Hạ Long (12 người); chủ động làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân người cao tuổi là người có uy tín là có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ an ninh quốc phòng.

Thực hiện Quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thành viên Ban Công tác Người cao tuổi của tỉnh, Ban Dân tộc đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi thông qua việc phổ biến chính sách đối với người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi; Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; chính sách đối với người có uy tín (trong đó có đối tượng là người cao tuổi) theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài những nội dung trên, 6 tháng đầu năm 2012, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Ban Dân tộc đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo Phòng Dân tộc và Bộ phận làm công tác các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách khác trong đó có đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi như: chính sách cấp (không thu tiền) một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và các chính sách dân tộc khác…

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác người cao tuổi 6 tháng cuối năm 2012, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi là người có uy tín trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến người có uy tín, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh và tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho người cao tuổi là người có uy tín trong và ngoài tỉnh; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất đối với người cao tuổi là người có uy tín ốm đau, gia đình gặp khó khăn. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành chức năng của Tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi là người có uy tín tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012, kịp thời động viên, khen thưởng đối với người cao tuổi là người có uy tín có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.

BTV Lê Thị Kim


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 732
Đã truy cập: 921205