Chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở vùng khó khăn

16/07/2012 14:25

 

 Ngày 04/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn vùng khó khăn.

 

 

Phạm vi và đối tượng áp dụng của chính sách này là các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu của chính sách này nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người sản xuất ở địa bàn khó khăn thông qua hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng hệ thống khuyến nông, khuyến ngư cơ sở ở địa bàn khó khăn.
Nội dung chính sách bao gồm:
1. Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn: hỗ trợ 100% kinh phí về giống và các vật tư thiết yếu cho các mô hình trình diễn thuộc chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư của địa phương và của trung ương thực hiện ở địa bàn vùng khó khăn.
2. Hỗ trợ tập huấn và đào tạo: hỗ trợ 100% về chi phí đi lại, ăn, ở, tài liệu cho người sản xuất và nhân viên khuyến nông ở các địa bàn khó khăn tham dự các lớp tập huấn, đào tạo do tổ chức khuyến nông trung ương và địa phương tổ chức.
3. Hỗ trợ về hoạt động thông tin, tuyên truyền: cấp không thu tiền báo “Nông nghiệp Việt Nam” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát hành 01 số/ngày cho tổ chức Khuyến nông các xã thuộc vùng khó khăn.
4. Hỗ trợ các tổ chức cung cấp dịch vụ ở địa bàn khó khăn: chính quyền địa phương ưu tiên cho các tổ chức cung cấp dịch vụ nông nghiệp ở địa bàn khó khăn thuê đất để sản xuất, kinh doanh và các nguồn hỗ trợ khác.
Xem toàn văn Quyết định 162/2008/QĐ-TTg tại file đính kèm.

 

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 424
Đã truy cập: 957595