Danh sách các xã thuộc vùng khó khăn tỉnh Quảng Ninh

21/08/2012 13:55
Ngày 5/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên phạm vi cả nước.

Theo đó, cả nước có 57 tỉnh, thành với 4195 xã nằm trong danh sách của quyết định này. Riêng tỉnh Quảng Ninh có 10 huyện thị xã với 54 xã thuộc vùng khó khăn (trong đó: xã Tân Lập, huyện Đầm Hà mới được bổ sung vào danh mục theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc), cụ thể như sau:
1. Huyện Tiên Yên (10 xã): Yên Than, Đại Thành, Tiên Lãng, Hải Lạng, Đông Hải, Đông Ngũ, Phong Dụ, Đại Dực, Hà Lâu và Điền Xá.
2. Huyện Ba Chẽ (07 xã): Lương Mông, Minh Cầm, Thanh Sơn, Đạp Thanh, Đồn Đạc, Thanh Lâm và Nam Sơn.
3. Huyện Bình Liêu (07 xã): Tình Húc, Lục Hồn, Húc Động, Đồng Văn, Vô Ngại, Đồng Tâm và Hoành Mô
4. Huyện Đầm Hà (05 xã): Quảng Tân, Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi và Tân Lập.
5. Huyện Hải Hà (03 xã): Quảng Đức, Quảng Thịnh và Quảng Sơn.
6. Huyện Hoành Bồ (08 xã): Vũ Oai, Quảng La, Bằng Cả, Đồng Sơn, Đồng Lâm, Tân Dân, Hoà Bình và Kỳ Thượng.
7. Huyện Cô Tô (03 xã): Cô Tô, Đồng Tiến và Thanh Lân.
8. Huyện Vân Đồn (06 xã): Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Quan Lạn, Bản Sen và Thắng Lợi.
9. Thị xã Móng Cái (04 xã): Bắc Sơn, Hải Sơn, Hải Hoà và Hải Yên.
10. Thị xã Cẩm Phả (01 xã): Cộng Hòa.
Quyết định này là căn cứ để thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.

BTV: Lê Thị Kim


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 921140