TỈNH QUẢNG NINH CÓ 5 XÃ VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC VÀ 18 THÔN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2015

08/03/2016 10:00

Ngày 29/02/2016, Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBDT "Về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi" và Quyết định số 74/QĐ-UBDT "Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015", trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 5 xã vùng dân tộc và miền núi được điều chỉnh khu vực và 18 thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2015.

Theo đó, 5 xã vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn 4 huyện được điều chỉnh khu vực: 01 xã từ khu vực III sang khu vực II; 04 xã từ khu vực II sang khu vực I.

Như vậy, vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Ninh hiện có 113 xã được chia thành các khu vực như sau: Khu vực I gồm: 83 xã, khu vực II: 8 xã, khu vực III gồm: 22 xã.

Danh sách các xã được điều chỉnh khu vực lần này gồm:

- Xã Điền Xá (huyện Tiên Yên): từ khu vực III sang khu vực II.

- Xã Tân Dân (huyện Hoành Bồ): từ khu vực II sang khu vực I.

- Xã Lương Mông (huyện Ba Chẽ): từ khu vực II sang khu vực I.

- Xã Minh Cầm (huyện Ba Chẽ): từ khu vực II sang khu vực I.

- Xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà): từ khu vực II sang khu vực I.

Các thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 không còn là thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ và được đưa ra khỏi danh sách thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cụ thể:

Huyên Hoành Bồ: 01 thôn.

- Xã Tân Dân gồm: thôn Khe Cát.

Huyện Ba Chẽ: 7 thôn.

- Xã Lương Mông gồm: thôn Khe Nà.

- Xã Minh Cầm gồm: thôn Khe Tum.

- Xã Đạp Thanh gồm các thôn: Bắc Cáp, Khe Mầu và Đồng Dằm.

- Xã Thanh Lâm gồm: thôn Khe Tính.

- Xã Nam Sơn gồm: thôn Bằng Lau.

Huyện Tiên Yên: 4 thôn.

- Xã Phong Dụ gồm: thôn Hồng Phong.

- Xã Đại Thành gồm: thôn Khe Lặc.

- Xã Điền Xá gồm các thôn: Khe Cầu và Tiên Hải.

Huyện Bình Liêu: 3 thôn

- Xã Đồng Văn gồm: thôn Phai Lầu.

- Xã Đồng Tâm gồm: thôn Nà Áng.

- Xã Hoành Mô gồm: thôn Nặm Đảng.

 Huyện Đầm Hà: 2 thôn.

- Xã Quảng Tân gồm: thôn Tân Đức.

- Xã Đầm Hà gồm: thôn Sơn Hải.

Thành phố Móng Cái: 01 thôn.

- Xã Bắc Sơn gồm: thôn Phình Hồ.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện còn 112 thôn đặc biệt khó khăn tập trung tại 7 huyện sau: Bình Liêu: 42 thôn; Ba Chẽ: 18 thôn; Tiên Yên: 14 thôn; Hải Hà: 17 thôn; Đầm Hà: 12 thôn; Hoành Bồ: 6 thôn; Vân Đồn: 3 thôn; Các huyện, thị xã, thành phố: Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Cô Tô, Quảng Yên, Đông Triều không có thôn đặc biệt khó khăn.

Các xã, thôn được điều chỉnh theo Quyết định số 73/QĐ-UBDT và Quyết định 74/QĐ-UBDT được áp dụng thực hiện các chính sách hiện hành theo quy định từ ngày 29/02/2016.

Tệp đính kèm

CTV: Vương Thị Thanh Ngát


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 734
Đã truy cập: 921207