Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2021

09/09/2021 11:02

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, sáng ngày 08/9/2021, Chi bộ cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với đầy đủ các nội dung: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; (2) Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; (3) Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

 

Đồng chí Ân Thị Thìn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc chủ trì, trực tiếp báo cáo chuyên đề 1 và chuyên đề 2 tại Hội nghị

Thành phần tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề là toàn thể đảng viên, quần chúng cơ quan; đồng chí Ân Thị Thìn- Phó Bí thư Chi bộ chủ trì và trực tiếp báo cáo, phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Trịnh Thị Vân Anh, đảng viên báo cáo, trình bày nhận thức về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đồng chí Trịnh Thị Vân Anh- báo cáo chuyên đề 3 tại Hội nghị

Các chuyên đề được báo cáo, phổ biến cụ thể, nhấn mạnh từng nội dung, kết thúc mỗi nội dung, các báo cáo viên đều dẫn dắt để đảng viên, quần chúng cùng phát biểu thảo luận làm rõ, hiểu sâu từng vấn đề, đồng thời dẫn dắt thảo luận ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam từ thời Hai Bà Trưng, … Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Quang Trung, Hưng Đạo Vương- Trần Quốc Tuấn, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,… đến quá trình đi tìm đường cứu nước và sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thảo luận để hiểu sâu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về ý chí tự lực, tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, hội nghị đã sôi nổi phân tích để hiểu sâu các phạm trù nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là gì? Phong cách Hồ Chí Minh là gì? Nội dung chính của việc học tập Bác, làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hội nghị cũng dành thời gian nhất định để thảo luận những vấn đề trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam phải lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?... Mỗi vấn đề, báo cáo viên nhấn mạnh và gợi ý thảo luận đều gắn với liên hệ thực tiễn công tác dân tộc và trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị

Chi bộ đã dành trọn buổi sáng để sinh hoạt chuyên đề, tổng kết buổi sinh hoạt chuyên đề cho thấy, đã có 13 lượt ý kiến tham gia thảo luận. Đặc biệt, trong đợt sinh hoạt này, các báo cáo viên định hướng cụ thể để các đảng viên trẻ, đảng viên mới đều tích cực tư duy lý luận để thảo luận; tranh thủ các đảng viên lớn tuổi, có kinh nghiệm chia sẻ những ý kiến mang tính vận dụng thực tiễn,… Đặc biệt trong dịp này đã có đảng viên trẻ tích cực đã 3 lần phát biểu tham gia ý kiến thảo luận cùng Chi bộ. So với các kỳ sinh hoạt chuyên đề trước, đây là sự tiến bộ vượt trội, thay đổi từ tư duy, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sự nỗ lực, nêu cao trách nhiệm của cá nhân đảng viên, nhất là đảng viên trẻ.

Chi ủy Chi bộ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 666708