Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

19/01/2022 21:47

Sáng ngày 19/01/2022, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị -Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, CHủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm,  lãnh đạo; tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn; lãnh đạo 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự họp trực tuyến tại điểm cầu  các địa phương.

 

Tại điểm cầu Quảng Ninh, dự Hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh; đồng chí Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành và lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh dự tại đầu cầu Quảng Ninh

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngành công tác dân tộc trên cả nước đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt đã từng bước tham mưu Chính phủ triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo đó hầu hết các địa phương đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, năm 2021 đã thu hái được những thành tựu đáng kể. Trong đó tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản triển khai cụ thể như: Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Phát triển bền vững kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" (đối chiếu với các Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng phạm vi, địa bàn thụ hưởng chương trình đến các xã, thôn bản biên giới, hải đảo (67 xã, phường gồm: 56 xã vùng DTTS, MN, BG và 11 xã đảo) gắn nhiệm vụ phát triển KTXH với đảm bảo vững chắc QPAN vùng; các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đều xây dựng phấn đấu cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đặt ra, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4594/KH- UB ngày 19/7/2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xã, phường cũng đã ban hành đồng bộ các Chương trình, Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 "Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 50/NQ- HĐND ngày 13/11/2021"Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế- xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025”. Theo đó,  trong 5 năm, ngân sách Nhà nước các cấp dành tối thiểu 4200 tỷ đồng (tương đương 3% tổng chi ngân sách địa phương) để thực hiện Chương trình; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 5 năm 2021- 2025 và Kế hoạch năm 2021 triển khai Chương trình, riêng năm 2021 đã được HĐND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí 200 tỷ đồng chi cho các dự án hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu và ủy thác cho vay qua Ngân hàng CSXH,  tạo sinh kế cho đồng bào; năm 2022 phân bổ nguồn kinh phí 900 tỷ đồng để thực hiện Chương trình; tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Quyết định số 3031/QĐ- UBND ngày 07/9/2021 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với 38 thành viên do Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Ban Dân tộc tỉnh cũng thành lập Tổ giúp việc để tham mưu triển khai Chương trình.

Toàn cảnh hội nghị Tổng kết công tác dân tộc trực tuyến (đầu cầu Quảng Ninh)

 Ngoài việc ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch nêu trên; tỉnh cũng đang chỉ đạo xây dựng “Đề án tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa phương Bình Liêu- Tiên Yên - Ba Chẽ giai đoạn 2021-2025", đây là 03 địa bàn có đông đồng bào DTTS nhất tỉnh và cũng là địa bàn khó khăn nhất tỉnh, thể hiện rõ quan điểm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho vùng khó để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền của tỉnh.

Có thể đánh giá việc triển khai của tỉnh Quảng Ninh được chuẩn bị từ sớm với cách làm bài bản, đồng bộ; các Nghị quyết của cấp ủy, của HĐND các cấp đều là những quyết sách được đưa ra ngay từ những tháng, quý đầu của nhiệm kỳ khóa mới; đặc biệt, tỉnh cũng đã sớm rà soát, đánh giá tác động chính sách khi có sự thay đổi về phân định vùng đồng bào DTTS (theo QĐ 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ và QĐ 612/QĐ- UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT) và đã ban hành ngay các chính sách an sinh xã hội bị ảnh hưởng do việc phân định vùng dẫn đến người dân không còn được thụ hưởng chính sách (Nghị quyết 16/HĐND tỉnh đã quyết định kéo dài chính sách hỗ trợ đóng BHYT đến hết năm 2025 cho hơn 66.000 đồng bào DTTS ở các xã, thôn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn với kinh phí hỗ trợ khoảng 52 tỷ/năm; kéo dài chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn, tiền ở, tiền hỗ trợ giáo viên cho học sinh, giáo viên vùng khó khăn thêm 02 năm học; hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2021- 2022 cho học sinh các cấp học mầm non và phổ thông công lập và ngoài công lập với khoảng trên 222.000 học sinh thụ hưởng với kinh phí 138 tỷ đồng).

 Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào DTTSMN của tỉnh như: Chính sách đối với người có uy tín; chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục- đào tạo, lao động, việc làm; cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ một số hoạt động bình đẳng giới; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số…

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ tại Hội nghị, ý kiến kết luận Hội nghị của đồng chí Hầu A Lềnh- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, trong năm 2022, trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 và những tác động bất lợi khách quan khác, công tác dân tộc nói riêng cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh sẽ đứng trước những khó khăn, trở ngại nhất định. Bằng nỗ lực, tự lực, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh quyết tâm bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, cụ thể là UBDT để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 mà trước mắt là triển khai có hiệu quả các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chương trình MTQG, thực hiện mục tiêu giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng miền trong tỉnh, phát triển bền vững kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTSMN, biên giới, hải đảo trong những năm tiếp theo./. 

Ban biên tập


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 1196633