Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2022

30/07/2022 10:36

Từ ngày 29 - 30/7/2022 tại Thành phố Móng Cái, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

 

Đồng chí Lý Văn Thành, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 185 học viên là cán bộ cấp huyện, cấp xã và Trưởng, Phó thôn, bản thuộc phạm vi Chương trình tại các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Đông Triều, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được thông tin, trao đổi về 03 chuyên đề: (1) Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; (2) Kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc; (3) Một số nội dung về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và các quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Ủy ban Dân tộc truyền đạt nội dung tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các nội dung tập huấn đã khẳng định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/202 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được các cấp, các ngành của tỉnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện từ sớm và đạt hiệu quả cao. Các cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện Chương trình được triển khai đảm bảo kịp thời, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được duy trì và phát huy hiệu quả. Tỉnh đã tập trung ưu tiên dành nguồn lực lớn, bố trí có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu Chương trình đã đề ra; các dự án, tiểu dự án và nhiệm vụ cụ thể của Chương trình được thực hiện đảm bảo theo tiến độ yêu cầu chung của Trung ương và của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua Hội nghị tập huấn, các đồng chí học viên là cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình từ huyện đến xã, thôn, bản tiếp tục được cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình trong năm 2022 và những năm tiếp theo, trước mắt là thực hiện nhiệm vụ tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022.

CTV Trần Thị Hường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 594
Đã truy cập: 921067