Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

04/03/2023 22:22

Trong sáng nay, ngày 02/3/2023, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tham dự Hội nghị có các sở, ngành, địa phương, trong đó có thành phần Ban Dân tộc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện Ban Dân tộc, đồng chí Ân Thị Thìn, Phó Trưởng Ban Dân tộc đã tham dự Hội nghị, đây là một trong số các hoạt động quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại Hội nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài các ý kiến khái quát so sánh giữa Luật Đất đai năm 2013 với dự thảo Luật năm 2023, những cảm nhận về sự đổi mới trong dự thảo Luật mới, đồng chí Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham gia 2 nhóm ý kiến về: (1) Những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật như: cần bổ sung danh mục chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Khoản 1 Điều 17 của dự thảo Luật, đó là chính sách về đất rừng cộng đồng, theo đó đề nghị bổ sung đối tượng rừng cộng đồng vào khoản 5 Điều 136… bổ sung quy định áp dụng các quy định luật tục của một số DTTS có giá trị trong hòa giải tranh chấp đất đai trong cộng đồng các DTTS…; (2) những nội dung khác cần xem xét quy định đảm bảo khoa học, hướng tới phát triển bền vững, trong đó về hạn mức giao đất nông nghiệp (Điều 170), quy định chứng nhận quyền sở hữu nhà (Điều 132), sở hữu sản phẩm trên đất rừng, bổ dung quy định trách nhiệm bảo vệ tài nguyên trên đất rừng (Điều 172); đề nghị bổ sung Điều 30 dự thảo đối tượng là cá nhân được quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng chuyển nhượng, và đề nghị xem xét bổ sung, điều chỉnh một số điều, khoản trong Dự thảo để đảm bảo tính khả thi, dễ hiểu…

Đồng chí Ân Thị Thìn- Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Trong quá trình phát biểu, đồng chí Ân Thị Thìn đã dành thời gian phân tích sâu, làm rõ một số nội dung liên quan trực tiếp đến phong tục, tập quán của người dân tộc thiểu số, đây là nhóm đối tượng yếu thế, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm nên các nhà xây dựng luật cần cụ thể hóa chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong luật. Đồng thời cũng cần có những quy định cụ thể đảm bảo tránh sự “lách luật”, lợi dụng chính sách, pháp luật ưu tiên mà trông chờ, ỉ lại.

Với trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, ngành, Ban Dân tộc xác định đây là một trong những lần tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật Đất đai 2013. Trong tháng 3, Ban Dân tộc sẽ còn tiếp tục tổ chức hội nghị trong toàn cơ quan để tập hợp những ý kiến xác đáng, tiếp tục đóng góp với bộ ngành chủ quản. Việc tham gia xây dựng dự thảo luật là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi CBCC, đảng viên, do vậy, tập thể cán bộ, công chức, đảng viên thuộc Ban Dân tộc sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức, thể hiện quyền và trách nhiệm của cá nhân, tập thể Ban Dân tộc./.                                          

CTV Nguyễn Đức Lâm (PBGDPL)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 1116898