Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề tháng 3/2023

10/03/2023 14:45

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐUK ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Kế hoạch số 36-KH/CB ngày 16/01/2023 của Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, ngày 09/3/2023, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Thực hiện "Nâng cao hiệu qủa thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Vũ Kiên Cường - Bí thư Chi bộ chỉ đạo Hội nghị 

Đồng chí Vũ Kiên Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì tổ chức sinh hoạt; cùng dự có đồng chí Ân Thị Thìn - Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Ban Dân tộc

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Văn Triều - đảng viên, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp được Chi bộ phân công trình bày các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh "Nâng cao hiệu qủa thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Triều đã phân tích các nội dung của chuyên đề theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Chương trình hành động số 6356/CTr-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chương trình hành động số 20-CTr/ĐUK ngày 12/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2023; các nội dung chuyên đề đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, trong đó tập trung vào việc “phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Chuyên đề cũng đã đưa ra được bức tranh tổng quát về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban Dân tộc trong những năm qua; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2023 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm của cá nhân đồng chí Triều trong việc tham mưu Chi ủy, lãnh đạo Ban triển khai thực hiện các nội dung trên.

Đồng chí Bùi Văn Triều trình bày chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ dự buổi sinh hoạt đã tham gia nhiều ý kiến, trao đổi thông qua các nội dung có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ban Dân tộc năm 2023. Đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Phát triển bền vững KT-XH gắn với vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 "Phê duyệt Chương trình tổng thể Phát triển bền vững KT-XH gắn với vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 "Quy định  về cơ chế phân bổ nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025"; Chương trình hành động số 4594/CTr-UBND ngày 19/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 29/10/2021 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025;  Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/03/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Nhàn tham gia ý kiến 

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Kiên Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc đã đánh giá việc Chi bộ lựa chọn nội dung chuyên đề là đúng và trúng trọng tâm, trọng điểm của tỉnh nói chung và của Ban Dân tộc nói riêng; đồng thời, đồng chí Bí thư đánh giá cao ý thức chuẩn bị chuyên đề của đồng chí đảng viên được giao chuẩn bị nội dung và các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bổ sung và làm phong phú thêm, cụ thể hơn các nội dung của chuyên đề. Đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí đảng viên, các phòng chuyên môn thực hiện việc quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề, triển khai ngay các nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2023; thực hiện viết cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nội dung: Thanh Nhàn, Ảnh: Huy Thành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 1116869