CÔNG ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NINH DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

13/03/2023 11:04

Trong tháng 03/2023, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; đây là ngày hội của đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Ban Dân tộc đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V đề ra. Qua đó phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công chức, người lao động (CBCCNLĐ).

 

CBCCNV Ban Dân tộc tỉnh với CBCCNV cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện

Công đoàn Ban Dân tộc hiện có 19 đoàn viên .Trong đó: nữ 9 người chiếm tỷ lệ 47%; nam 10 người chiếm 53%. Đa số CBCCNLĐ của Ban có học vấn và trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tiếp thu những kiến thức mới về quản lý, khoa học công nghệ, vươn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Cụ thể: Số lượng đảng viên: 17/19 người chiếm tỷ lệ 89%; Về trình độ chuyên môn: 18/19 đoàn viên có trình độ đại học trở lên (95%), trong đó có 5/19 đoàn viên có trình độ thạc sĩ (26%); 01/19 đoàn viên có trình độ chuyên viên cao cấp (5%); 9/19 đoàn viên có trình độ chuyên viên chính (47%); 6/19 đoàn viên có trình độ chuyên viên (32%); 03 đồng chí là nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế (16%); Về trình độ lý luận chính trị: 10/19 đoàn viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị (53%); 6/19 đoàn viên có trình độ Trung cấp lý luận chính trị (32%).

Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn gồm có 03 đồng chí. Trong đó, 02/03 đồng chí là nữ; 02/03 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 02/03 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. 03/03 đồng chí trong BCH Công đoàn là lãnh đạo quản lý cấp phòng.

 Ảnh quang cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm CBCCNV cơ quan làm công tác dân tộc

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức như tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động. Đặc biệt là từ năm 2019, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng, trong khi đó lương cơ sở không tăng trong suốt 4 năm qua, thu nhập trung bình của CBCCNLĐ Ban Dân tộc còn hạn chế, nên đời sống của CBCCNLĐ còn nhiều khó khăn. Kinh phí công đoàn chưa đáp ứng nhu cầu của phong trào; BCH Công đoàn kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế…. Nhưng với quyết tâm cao của toàn thể đoàn viên Công; sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp tạo điều kiện Thủ trưởng cơ quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh đã tạo điều kiện cho BCH Công đoàn tổ chức thực hiện có kết quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Phong trào CBCCNLĐ và hoạt động Công đoàn có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả cụ thể:

Một là: Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, hàng năm, BCH Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCCNV thường niên theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và ký giao ước thi đua giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan với các chỉ tiêu cụ thể. Tham gia cùng với chuyên môn thực hiện rà soát chế độ, chính sách cho CBCCNV như: BHXH, BHYT, BHTN; định kỳ nâng lương thường xuyên cho CBCCNV, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, 100% CBCCNLĐ cơ quan được thực hiện đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT; 100% nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được tham gia BHTN theo quy định; 32 lượt CBCCNLĐ được nâng lương thường xuyên; 12 lượt CBCCNLĐ được nâng lương trước thời hạn; 100% CBCCNLĐ được tham gia các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm lồng ghép các chuyến công tác của các phòng chuyên môn; đề xuất tổ chức 02 cuộc đối thoại giữa Thủ trưởng cơ quan với CBCCNLĐ cơ quan, qua đó các thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của CNCCNLĐ được Thủ trưởng cơ quan giải đáp và thực hiện đáp ứng các nguyện vọng một cách thỏa đáng.

 

Hội nghị đối thoại

Hai là: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ qua được Công đoàn Ban Dân tộc hết sức quan tâm, chú trọng. Hàng năm, BCH Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đã dành kinh phí và vận động xã hội hoá để tổ chức các hoạt động tham quan, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với đoàn viên, thân nhân theo quy chế. Như đã kịp thời tổ chức thăm hỏi ốm đau đối với tứ thân, phụ mẫu, con CBCCNLĐ và CBCCNLĐ; tặng quà đối với đoàn viên công đoàn nghỉ chế độ, chuyển công tác; tặng quà sinh nhật và các ngày lễ, tết cho đoàn viên Công đoàn (Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động 30/4-01/5, ngày thành lập ngành 03/5, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc khánh 02/9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10...); hỗ trợ tiền ăn trưa, may sắm quần áo đồng phục...; tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Thiếu nhi (01/6), Tết Trung thu, khen thưởng đối với các cháu là con CBCCNLĐ có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ kinh phí để CBCCNLĐ cơ quan khám sức khỏe định kỳ định kỳ. Tổng số tiền thực hiện các hoạt động trên trong nhiệm kỳ 2017-2022 khoảng trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, BCH Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan sử dụng kinh phí khoán chi hành chính tiết kiệm, hiệu quả để chi thu nhập tăng thêm nâng cao đời sống cho CBCCNLĐ; hỗ trợ bữa ăn trưa cho cán bộ, công chức người lao động cơ quan... Bên cạnh đó, Công đoàn Ban Dân tộc luôn quan tâm, hỗ trợ các đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn khi Tết đến - Xuân về hoặc ảnh hưởng kinh tế do mưa lũ kéo dài hoặc do dịch bệnh Covid-19 với gần 20 lượt CBCCNLĐ.

Ba là: Công đoàn luôn quan tâm tổ chức tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bài phát biểu “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phổ biến các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; triển khai các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid - 19 của Trung ương, tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến 100% CBCCNV cơ quan.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 

Bốn là: Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tuyên truyền giáo dục, tổ chức vận động CBCCNV hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, năm sau cao hơn năm trước, giữ mức tăng trưởng cao, ổn định và bền vững. Trong 5 năm, đã có 66 lượt cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Hàng năm, Ban Dân tộc đều đạt 100% CBCCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt lao động xuất sắc. Mỗi năm, trung bình có 03 người đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, Ban Dân tộc đều đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa" và được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2021, Ban được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì. Công đoàn thường xuyên phát động, tổ chức các phong trào thi đua phát huy nội lực, lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và của tổ chức Công đoàn, của tỉnh Quảng Ninh. Công đoàn đã phối hợp với cơ quan chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về các mặt công tác như về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Tỉnh và Trung ương tổ chức cho 99 lượt CBCC. Bên cạnh đó, các đoàn viên Công đoàn cơ quan cũng chủ động tích cực học tập, nâng cao trình độ của mình bằng việc tham gia các lớp tiếng Anh, cử nhân luật văn bằng 2...

Ban Dân tộc tỉnh nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Năm là: Công đoàn Ban Dân tộc triển khai tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Tỉnh tổ chức hoặc Công đoàn cấp trên phát động như:Hội thi Tìm hiểu CCHC cụm 2 khối các sở, ngành của tỉnh đạt giải khuyến khích (2017); Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp cụm do CĐVC tỉnh phát động đạt 01 giải Nhì và 01 giải khuyến khích (2017); tham gia giải thể thao Lotus (2020). Tham gia đầy đủ các cuộc thi trắc nghiệm do Công đoàn viên chức tỉnh phát động như: Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Tìm hiểu Bộ luật Lao động; Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển; Tìm hiểu Luật Phòng chống tham nhũng; Tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi; Tìm hiểu Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và đảo Cô Tô; Chung tay phòng chống dịch Covid-19... Ngoài ra, đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn hàng tháng do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động; hưởng ứng tiêu dùng, sử dụng sản phẩm OCOP của tỉnh và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh".

CBCC Ban Dân tộc tham gia thể thao 

Sáu là: Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc luôn tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ đóng góp các hoạt động xã hội, chương trình nhân đạo, từ thiện đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái do Trung ương và tỉnh phát động: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn viên Công đoàn Cơ quan đã ủng hộ tổng số tiền 28 triệu đồng cho các chương trình, hoạt động như: Ủng hộ Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, Quỹ phòng chống Covid-19, chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật; quan tâm động viên tin thần, giúp đỡ hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc quần áo, đồ dùng thiết yếu, sách vở cho trẻ mồ côi... Bên cạnh đó, từ tháng 8 năm 2021 Ban Dân tộc nhận đỡ đầu 01 cháu người DTTS tại thị trấn Bình Liêu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến tháng 3/2023 đã hỗ trợ với tổng số tiền 21.000.000đồng. Ngoài ra, các đoàn viên công đoàn đã phát huy vai trò cá nhân thực hiện kêu gọi các tổ chức, cá nhân khác ủng hộ trực tiếp đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2022, Công đoàn và chuyên môn đã phát động đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng hỗ trợ cây giống và tổ chức trực tiếp trồng rừng gỗ lớn với diện tích 2ha (1ha cây Lim xanh và 1ha cây Giổi) tại  xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ với tổng kinh phí là 30 triệu đồng và 20 ngày công.

CBCC Ban Dân tộc Trồng cây gỗ lớn tại xã Thanh lâm huyện Ba Chẽ 

Bảy là: Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Công đoàn Ban Dân tộc đã tiếp nhận 05 đoàn viên công đoàn mới về Ban Dân tộc nhận nhiệm và chia tay 05 đoàn viên công đoàn chuyển công tác và nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan. Công đoàn thực hiện giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú sang Chi bộ đề nghị kết nạp Đảng và làm thủ tục đề nghị công nhận 04 đảng viên dự bị đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức.

 Kết nạp Đảng viên mới

Tám là: Được sự quan tâm của Chi ủy, Công đoàn cơ quan, nữ CBCCNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác. Các nữ đoàn viên Công đoàn luôn tích cực tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả và là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng Phong trào thi đua "Phụ nữ Quảng Ninh tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 05 không, 3 sạch" (giai đoạn 2016-2021), phong trào thi đua "Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện" (giai đoạn 2021-2026) gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào "Dân vận khéo" của tỉnh. Hiện nay, 56% nữ CBCCNLĐ cơ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng trở lên và được lãnh đạo quan tâm quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; Chi ủy hiện có 05 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí là nữ  chiếm tỷ lệ 60%; 01 nữ là lãnh đạo Ban chiến tỷ lệ 33%. Nữ CBCC cơ quan luôn được lãnh đạo quan tâm quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và chọn cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực; động viên nữ CBCCNV khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Nữ CBCC cơ quan

Ông Bùi Văn Triều - Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc nhận định: Công đoàn Ban Dân tộc là một trong những Công đoàn nhỏ; độ tuổi trung bình đoàn viên Công đoàn hiện nay là 48,5 tuổi, trong đó, đoàn viên ít tuổi nhất là 28 tuổi trong vài năm tới, nếu không được tuyển dụng mới hoặc không được điều động cán bộ trẻ về Ban Dân tộc thì cơ cấu tuổi của CBCCNV Ban Dân tộc sẽ bị già hóa, theo đó sẽ không đảm bảo chất lượng tham gia các phong trào văn hóa, thể thao và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, hiện nay, công việc chuyên môn được giao nhiều, một người làm nhiều việc; địa bàn quản lý rộng, đối tượng quản lý có tính chất đặc thù cao (là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng (địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo) nên áp lực công việc đối với từng CBCC Ban Dân tộc trong thời gian tới là không nhỏ. Cùng với đó, việc thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí hành chính thông qua việc tinh giản biên chế (từ 22 biên chế trong đó có 02 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đến nay giảm xuống còn 19 biên chế trong đó có 03 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế); nhiệm vụ chuyên môn đươc giao ngày càng lớn dẫn tới công việc của một người tăng lên mà mức lương không tăng. Do vậy sẽ khó tránh khỏi việc nản chí, thiếu tâm huyết trong CBCCNLĐ.

Ông Bùi Văn Triều, chủ tịch Công đoàn Ban ký giao ước thi đua với Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Với phương châm: "Đoàn kết - sáng tạo, kỷ luật - kỷ cương xây dựng đội ngũ CBCCNLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh", trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ban Dân tộc đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ như: Hàng năm: 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác; được cập nhật phổ biến chính sách pháp luật mới có liên quan đến tổ chức công đoàn và CBCCNV;  phấn đấu hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 15% đạt lao động xuất sắc; bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để Đảng xét kết nạp; 100% CBCCNV có nhu cầu được tư vấn pháp luật miễn phí; 100% CBCCNV trẻ được học các bài chính trị cơ bản; 100% CBCCNV được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động và công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn tham gia các quỹ từ thiện, nhân đạo do Công đoàn viên chức tỉnh phát động; tiếp tục đỡ đầu cho cháu Lô Trung Kiên là học sinh người DTTS tại thị trấn Bình Liêu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến năm cháu 18 tuổi. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tổ chức hội nghị CBCCNLĐ hàng năm đúng quy định; chỉ đạo Ban TTND thực hiện đúng vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCCNV cơ quan; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm hàng năm bằng hình thức phù hợp; vận động CBCCNV tiếp tục nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí để đảm bảo chi thu nhập tăng thêm ổn định duy trì ở mức tối thiểu 1triệu đồng/người/tháng và 100% CBCCNV đủ điều kiện được tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; đóng BHTN đối với 02 nhân viên hợp đồng. Ngoài ra, Công đoàn Ban Dân tộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, vận động...

Với kỳ vọng không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động của đội ngũ đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc, trong thời gian tới, trước yêu cầu của sự đổi mới hoạt động Công đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Công đoàn Ban Dân tộc sẽ có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức; trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Ban Dân tộc sẽ tiếp tục nêu cao quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở, phối hợp cùng chuyên môn xây dựng mối đoàn kết - sáng tạo, kỷ luật - kỷ cương, xây dựng Công đoàn và cơ quan Ban Dân tộc ngày càng phát triển vững mạnh./.

CTV: Thanh Nhàn; Ảnh: Huy Thành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 1079278