Trang chủ Văn bản hướng dẫn
Mẫu biểu báo cáo số liệu thống kê về công tác Tổ chức xây dựng đảng năm 2019
03/12/2019 17: 10:17
Mẫu biểu báo cáo thống kê năm 2019 theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức...
Mẫu biểu rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020
20/09/2019 16: 35:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 02-TB/HĐĐT ngày 27/8/2019 của Hội...
Tài liệu tập huấn công tác tổ chức cán bộ ngày 23-5-2019
23/05/2019 15: 46:00
Tài liệu tập huấn công tác tổ chức cán bộ ngày 23-5-2019 dowload file kèm theo
Thông báo chiêu sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2019
09/04/2019 08: 08:00
Căn cứ Thông báo số 218/TB-HVCTQG ngày 27/3/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về...
Mẫu biểu thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ
20/02/2019 10: 01:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị...
Biểu mẫu báo cáo số liệu thống kê công tác Tổ chức xây dựng Đảng 2018
21/11/2018 10: 59:00
Để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương theo quy định, Ban Tổ chức Tỉnh...
Biểu mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019
29/10/2018 08: 03:00
Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi...
Các mẫu biểu báo cáo rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng khác do Trung ương mở, năm 2019
25/10/2018 08: 14:00
Thực hiện Công văn số 6385-CV/BTCTW ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết...
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018
03/07/2018 10: 06:00
Được sự ủy nhiệm của Hội đồng tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tới các thí sinh một số nội...
Thông báo lịch thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng đoàn thể năm 2018
02/07/2018 12: 54:00
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng đoàn thể năm 2018 thông báo lịch thi tuyển công...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 162139