Trang chủ Văn bản hướng dẫn
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024
08/07/2024 18: 27:56
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023
04/04/2024 15: 05:35
THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
18/03/2024 15: 11:00
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023
14/03/2024 09: 06:54
Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023
25/12/2023 10: 07:00
Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2022
02/02/2023 11: 21:00
Định hướng nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2022
20/12/2022 15: 53:00
Thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác Tổ chức xây dựng Đảng
21/12/2021 11: 04:00
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về “Thực hiện biểu...
Đề cương và biểu mẫu các phụ lục sơ kết Nghị quyết số 39-NQ/TW
06/07/2021 17: 05:12
Thực hiện Công văn số 1022-CV/BTCTU ngày 28/6/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc sơ kết thực...
Đề cương và biểu mẫu các phụ lục Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư
06/07/2021 10: 20:09
Thực hiện Công văn số 1047-CV/BTCTU ngày 29/6/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo kết...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 259
Đã truy cập: 700314