Tổ chức bộ máy

28/05/2020
 I. LÃNH ĐẠO BAN
 
1. Đ/c Vũ Quyết Tiến, TUV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ
 
 
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 08033125
- Email: vuquyettien@quangninh.gov.vn
2. Đ/c Phạm Văn Điệt, TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
  
 
 
 
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 08033185
- Email: phamvandiet@quangninh.gov.vn
3. Đ/c Bùi Thúy Phượng, TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
  
 
 
 
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
-  Điện thoại cơ quan: 08033236
- Email:buithuyphuong@quangninh.gov.vn
 
4. Đ/c Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
  
 
 
 
 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa công trình, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
-  Điện thoại cơ quan: 08033221
- Email:hoangbahuong@quangninh.gov.vn
 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 1. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Quang Việt
 
 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Điện thoại cơ quan: 08033183
- Emailnguyenquangviet@quangninh.gov.vn
 
2. PHÒNG CHÍNH SÁCH - ĐÀO TẠO CÁN BỘ
Trưởng phòng:   Đ/c Nguyễn Xuân Hải
 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 08033165
- Email: nguyenxuanhai@quangninh.gov.vn
 
3. PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐẢNG VIÊN
Trưởng phòng:   Đ/c Nguyễn Duy Phương
 
 
 
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QL Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 08033216
- Email: nguyenduyphuong@quangninh.gov.vn
 
 

4. PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - TỔNG HỢP

  Trưởng phòng:   Đ/c Đỗ Huy Thông

 
 
 
 
 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Chính trị học
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Điện thoại cơ quan: 08033188
- Email: dohuythong@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 162125