VĂN PHÒNG

06/04/2018

 

VĂN PHÒNG

1. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

- Họ và tên: Phạm Phi Long.

- Chức danh: Chánh Văn phòng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Email: Phamphilong@quangninh.gov.vn

- Điện thoại CQ: 033.3819.526

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phương.

- Chức danh: Phó chánh văn phòng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Lý luận chính trị:

- Email: Nguyenvanphuong.bqlcctvhtt@quangninh.gov.vn

- Điện thoại CQ: 033.3819.526

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

- Chức danh: Phó chánh văn phòng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán

- Lý luận chính trị:

- Email: Nguyenthilan.bqlcctvhtt@quangninh.gov.vn

- Điện thoại CQ: 033.3819.526



Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 98526