Phòng quản lý dự án 1

24/07/2019

 

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

 

1 . Trưởng phòng

 

- Họ và tên:  Trương Văn Bẩy

- Chức danh:  Trưởng phòng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng.

- Lý luận chính trị:  Cao cấp

- Email:  truongvan bay@quangninh.gov.vn

 - Điện thoại:  0944 561 345

  
2. Phó trưởng  phòng

 

- Họ và tên: Nguyễn Đức Minh.

- Chức danh: Phó  trưởng phòng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: +Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ;

                                                         + Kỹ sư xây dựng công trình.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

 - Email: Nguyenducminh.bqlcctvhtt@quangninh.gov.vn

  •  Điện thoại:  0904038887
3. Phó  trưởng phòng 
 
 
 
 
 
 

-  Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

 - Lý luận chính trị : Trung cấp

 - Điện thoại: 0986 484 710Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 98520