Phòng quản lý dự án 3

14/11/2018

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN 3

1. Trưởng phòng

- Họ và tên : Nguyễn Văn Dần

-Chức danh : Trưởng phòng

-Chuyên môn, nghiệp vụ : Kỹ sư kinh tế xây dựng.

- Lý luận chinh trị : Cao cấp

- Gmail :

- Điện thoại :

2. Phó trưởng phòng

- Họ và tên : Nguyễn Văn Thành

-Chức danh :  Phó Trưởng phòng

-Chuyên môn, nghiệp vụ : Kỹ sư  xây dựng ; Thạc sĩ QTKD

- Lý luận chinh trị :

- Gmail :

- Điện thoại :

3. Phó trưởng phòng

- Họ và tên : Nguyễn Quang Vinh

-Chức danh :  Phó Trưởng phòng

-Chuyên môn, nghiệp vụ : Kỹ sư  xây dựng ; Thạc sĩ QTKD

- Lý luận chinh trị :

- Gmail :

- Điện thoại :


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 98551