Ban Giám đốc

16/11/2020
 1. Giám đốc:- Họ và tên: Phạm Ngọc Vinh.- Chức danh: Giám đốc- Trình độ, chuyên môn: Thạc sĩ  QTKD; Đại học, ngành Kế toán-  Trình độ Lý luận chính trị:  Cao cấp- Email:- Điện thoại: 
 2. Phó Giám đốc :
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Định
 • Chức danh: Phó Giám đốc 
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư Xây dựng cầu đường
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: 
 • Điện thoại CQ: 0203 3819995

 

3. Phó Giám đốc Ban:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Khang
 • Chức danh:  Phó Giám đốc
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: nguyenvankhang.bqldtcctvhtt@quangninh.gov.vn
 • Điện thoại CQ: 0203 3819516

 

4. Phó Giám đốc Ban:

 • Họ và tên: Phạm Văn Bảy
 • Chức danh:  Phó Giám đốc
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: 
 • Điện thoại CQ: 

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 98552