Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh trong Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

20/07/2020 15:30

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ - UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh " về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh";  Kế hoạch số 113/KH - UBNB ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về " Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến các đoàn thể trực thuộc và cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Ban thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử trong Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 96446