Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020

08/01/2021 16:46

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-BDD&CN ngày 17/3/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về Tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BDD&CN ngày 29/5/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh năm 2020.

Căn cứ văn bản số 8756/UBND - TH5 ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh " Về việc xét tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản  lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh "

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức phỏng vấn thí sinh dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh năm 2020, như sau:

  1. Thời gian: 8h00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2021.
  2. Địa điểm: Tại Hội trường thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Tầng 4, Trụ sở Liên cơ quan số 3, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 
  3. Gửi kèm theo:

    - Thông báo số 673/TB- HĐXT ngày 29/5/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh năm 2020.

    -  Thông báo số 674/TB - HĐXT ngày 29/5/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 V/v Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh năm 2020


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 96456