Thông báo ( Lần 2) V/v thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

08/02/2021 09:30

 

Căn cứ Quy chế số 12-QC/TU ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-BDD&CN, ngày 12/11/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Ban”;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-BDD&CN, ngày 20/01/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh “ V/v thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh”;

           Xét nhu cầu kiện toàn, bổ sung đội ngũ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

 1. Chức danh thi tuyển

Phó Trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

 1. Đối tượng tham gia dự thi tuyển
 2. Viên chức trong quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin hoặc tương đương đang công tác tại các phòng nghiệp vụ và Văn phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
 3. Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương khác trong và ngoài tỉnh có chuyên môn, vị trí công tác phù hợp với chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.
 4. Viên chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được Tập thể lãnh đạo Ban đề cử bằng văn bản.

          III. Tiêu chuẩn và điều kiện:

 1. Tiêu chuẩn
 2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết.
 3. a) Trung thành với tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, của đại phương nơi cư trú.
 4. b) Cần kiện, liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và có ý thức trong việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; trung thực, khách quan, công tâm trong thực thi công vụ; gắn bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân.
 5. c) Tác phong làm việc, công tác khoa học, tận tụy, trách nhiệm, công tâm, khách quan; giữ gìn đoàn kết nội bộ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn và lắng nghe ý kiến của nhân dân.
 6. d) Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác

đ) Nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành.

 1. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
 2. a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Thông tin học; Điện tử viễn thông.
 3. b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.
 4. c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.
 5. d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; sử dụng thành tạo tin học, máy tính để phục vụ công tác.

 1. Về năng lực công tác và năng lực lãnh đạo quản lý
 2. a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của ngành, lĩnh vực được phân công công tác. Có năng lực tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn được phân công công tác.
 3. b) Có khả năng nghiên cứu, xây dựng triển khai thực hiện các đề án, chuyên đề, văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn được giao.
 4. c) Có năng lực tổ chức, điều hành, đoàn kết đội ngũ viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý.
 5. Tiêu chuẩn khác

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, xác định; có lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn chính trị do cấp có thẩm quyền quy định.

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh, có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể cần xác minh làm rõ.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại trong 02 năm liền kề thời điểm bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Thuộc danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Điều kiện dự tuyển

-  Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu theo quy định (còn đủ thời gian công tác ít nhất 05 năm).

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tự nguyện đăng ký dự thi.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển
 2. Đơn đăng ký thi tuyển; Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BTC/TW) được cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi.
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh có chứng thực.
 4. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển.
 6. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác (02 năm gần nhất); Ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển.
 7. Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia thi tuyển và gia đình.

V.Thông tin về việc thi tuyển.

 1. Thi sát hạch ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung

- Thi sát hạch ngoại ngữ (theo ngoại ngữ ứng viên đã đăng ký). Thời gian làm bài 60 phút ( bao gồm các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết).

- Thi kiến thức chung: Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian làm bài 180 phút.

 1. Thi trình bày Đề án

- Những người đã tham dự môn thi sát hạch ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung có kết quả điểm từ 50/100 điểm trở lên của mỗi môn thi thi được tham dự phần thi trình bày Đề án theo nội dung: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian chuẩn bị Đề án: 10 ngày, kể từ ngày được giao đề tài

- Thuyết trình đề án theo thứ tự bốc thăm và trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

- Trình bày Đề án và trả lời các câu hỏi và của Hội đồng thi tuyển. Thời gian trình bày Đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

 1. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ và tổ chức thi
 2. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 25/02/2021.
 3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Tầng 4, Trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ đối với người không trúng tuyển và đã nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc không tham gia dự thi.

 1. Tổ chức thi tuyển:

          -  Dự kiến thời gian tổ chức thi trong tháng 3 năm 2021.

- Địa chỉ liên hệ: Ông Phạm Phi Long, Chánh Văn phòng Ban, điện thoại liên hệ: 0912.182.368.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị các Phòng nghiệp vụ, Văn phòng  Ban; các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh quan tâm và tạo điều kiện cho các thí sinh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu biết, nghiên cứu đăng ký, dự thi theo quy định./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 96454