Trang chủ Tin tức sự kiện
CHI BỘ CỤC THỐNG KÊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 3 NĂM 2023
20/09/2023 15: 18:00
Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NINH
13/07/2023 09: 22:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 4 NĂM 2023
28/04/2023 09: 11:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 4 năm 2023
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỤC THỐNG KÊ LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2023-2028
13/04/2023 10: 15:19
Đại hội Công đoàn Cục Thống kê lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 02 NĂM 2022
08/03/2022 09: 07:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 02 năm 2022
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 01 NĂM 2022
08/02/2022 09: 10:00
Phổ biến thông tin tháng 01/2022
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 12 NĂM 2021
31/12/2021 09: 20:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 12 năm 2021
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 11 NĂM 2021
03/12/2021 15: 26:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 11/2021
TÀI LIỆU ĐIỀU TRA IO 2021
08/11/2021 10: 24:00
Tài liệu điều tra IO 2021
DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ
08/11/2021 10: 21:47
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 223290