Tổ chức bộ máy

17/06/2020

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 pvchinh.jpg

Cục Trưởng: Ông Phạm Văn Chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Chuyên ngành: Tài chính

- Điện thoại cơ quan: 033.3835419

- Điện thoại di động : 0913.060338

- Email : pvchinhqni@gso.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

         + Công tác Thống kê Tổng Hợp;

         + Công tác Thống kê Công Nghiệp - Xây dựng;

         + Công tác Tổ chức - Hành chính;

         + Công tác Thanh tra, Thi đua - Khen thưởng;

         + Công tác Phương pháp chế độ;

         + Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng;

 

   
   
   
ntvan.jpg
 

Phó Cục trưởng: Bà Ngô Thị Vân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3834206

- Điện thoại di động : 01234124766

- Email : ntvanqni@gso.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

         + Công tác Thống kê Thương mại;

         + Công tác Công nghệ thông tin.

  

II. CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 
Quân.jpg
 

 

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kinh tế

- Điện thoại cơ quan : 033.3835674

- Điện thoại di động : 0915522289

- Email : nttuyetqni@gso.gov.vn

 

 

 


 

 

Kế toán: Ông Trần Đức Mẫn

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán - Kiểm toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835677

- Điện thoại di động : 0988969532

- Email : tdmanqyqni@gso.gov.vn

 

 

2. Phòng Thu thập thông tin Thống kê

 

 Lương Cong.jpg

Trưởng phòng: Ông Lương Văn Công

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835470

- Điện thoại di động : 0942899892

 

 

 
hai2.jpg
 
 
Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Duyên Hải
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chuyên ngành : Kế toán
- Điện thoại cơ quan : 033.3835470
- Điện thoại di động : 
   

3. Phòng Thống kê Thương Mại

 

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thanh Bình

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

- Điện thoại cơ quan : 033.3834206

- Điện thoại di động : 0915361118

- Email :ntbinhqni@gso.gov.vn

   
Cương11111.jpg

Phó trưởng phòng: Ông Phạm Huy Cương

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3834206

- Điện thoại di động : 0916665998

- Email : phcuongqni@gso.gov.vn

 

4. Phòng Thống kê Tổng Hợp

 

Đinh Anh12111.jpg
 

 

Phó trưởng phòng: Ông Bùi Đình Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835676

- Điện thoại di động : 0945025158

- Email bdanhqni@gso.gov.vn

 

 

5. Phòng Thống kê Xã Hội

   
 

 

 

Tuyết1234.jpg

 

Trưởng phòng: Ông Lê Đức Quân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kinh tế công nghiệp

- Điện thoại cơ quan : 033.3835474

- Điện thoại di động : 0913050168

- Email : ldquanqni@gso.gov.vn

 

 

6. Phòng Thống kê Công nghiệp

 

Hồi12345.jpg
 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Phúc Kỳ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835997

- Điện thoại di động : 0388125464

- Email : npkyqni@gso.gov.vn

   
Trang1234.jpg
 

Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Như Trang

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế

- Chuyên ngành : Quản lý kinh tế

- Điện thoại cơ quan : 033.3835997

- Điện thoại di động : 0979871610

- Email : ttntrangqni@gso.gov.vn

   

 

7. Phòng Thanh tra Thống kê

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Ba Vũ Thu Thủy

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835437

- Điện thoại di động : 0982173866

- Email : vthuyqni@gso.gov.vn

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 175455