Tổ chức bộ máy

17/06/2020

I. LÃNH ĐẠO CỤC

 

 

Phó Cục trưởng phụ trách: Bà Ngô Thị Vân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3834206

- Điện thoại di động : 01234124766

- Email : ntvanqni@gso.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

         

 II. CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kinh tế

- Điện thoại cơ quan : 033.3835674

- Điện thoại di động : 0915522289

- Email : nttuyetqni@gso.gov.vn

 

 

 

 

Kế toán: Bà Trần Thị Mai Thương

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835677

- Điện thoại di động :

- Email : ttmthuongqni@gso.gov.vn

2. Phòng Thu thập thông tin Thống kê

 

Phó trưởng phòng phụ trách: Bà Vũ Thu Thủy

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835470

- Điện thoại di động : 0982173866

- Email : vthuyqni@gso.gov.vn

 

 Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thanh Hoa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835470

- Điện thoại di động :

- Email : ttthoaqni@gso.gov.vn

3. Phòng Thống kê Kinh Tế

 

 

 

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thanh Bình

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

- Điện thoại cơ quan : 033.3834206

- Điện thoại di động : 0915361118

- Email :ntbinhqni@gso.gov.vn

 

 Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Duyên Hải

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835997

- Điện thoại di động : 

- Email : ttdhaiqni@gso.gov.vn

 

 Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Như Trang

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế

- Chuyên ngành : Quản lý kinh tế

- Điện thoại cơ quan : 033.3835997

- Điện thoại di động : 0979871610

- Email : ttntrangqni@gso.gov.vn

4. Phòng Thống kê Tổng Hợp

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Phúc Kỳ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835676

- Điện thoại di động : 0388125464

- Email : npkyqni@gso.gov.vn

 

 Phó Trưởng phòng: Ông Bùi Đình Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kế toán

- Điện thoại cơ quan : 033.3835676

- Điện thoại di động : 0945025158

- Email : bdanhqni@gso.gov.vn

5. Phòng Thống kê Xã Hội

 

 

 

Trưởng phòng: Ông Lê Đức Quân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành : Kinh tế công nghiệp

- Điện thoại cơ quan : 033.3835474

- Điện thoại di động : 0913050168

- Email : ldquanqni@gso.gov.vn


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 223195