TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH THÁNG 4 NĂM 2017

09/05/2017 14:00
 Tình hình Kinh tế-Xã hội tỉnh Quảng Ninh Tháng 4 năm 2017

1. Tài chính, tín dụng

Thu chi tài chính

Tổng thu NSNN trên địa bàn (bao gồm các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước) ước thực hiện 04 tháng: 12.242 tỷ đồng, bằng 95% so cùng kỳ.  Thu về hoạt động XNK ước thực hiện 04 tháng: 3.135 tỷ đồng, bằng 65% so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa ước thực hiện 04 tháng: 9.079 tỷ đồng, tăng 14% cùng kỳ. Trong đó: thu ngân sách địa phương ước thực hiện 04 tháng: 6.365 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 04 tháng: 3.879 tỷ đồng,  bằng 96% so cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển (không bao gồm khối lượng tạm ứng XDCB năm trước chuyển sang) ước thực hiện 04 tháng: 1.540 tỷ đồng, bằng 83% cùng kỳ. Tổng chi thường xuyên ước thực hiện 04 tháng đạt: 2.329 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ.

Tín dụng

Vốn huy động tại địa phương dự kiến đến 30/4/2017 đạt 105.400 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Tiền gửi tổ chức KT: 14.400 tỷ, tăng 19% so cùng kỳ.

+ Tiền gửi tiết kiệm: 86.800 tỷ, tăng 17,8% so cùng kỳ.

Doanh số cho vay dự kiến tháng 4/2017 đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so cùng kỳ, trong đó: cho vay ngắn hạn 10.800 tỷ đồng; cho vay trung, dài hạn 2.900 tỷ đồng.

Doanh số thu nợ dự kiến tháng 4/2017 đạt 13.380 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, trong đó thu nợ ngắn hạn đạt 10.635 tỷ đồng, thu nợ trung dài hạn đạt 2.745 tỷ đồng.

 Tổng dư nợ vốn tín dụng dự kiến đến 30/4/2017 đạt 95.800 tỷ đồng, tăng 19,6% so cùng kỳ, trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 39.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41%; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 56.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59%.

2. Đầu tư, xây dựng

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 4 đạt 208,6 tỷ đồng tăng 6,3% so với tháng trước nhưng giảm 56,2% so với cùng kỳ; ước cộng dồn 4 tháng năm 2017 đạt 773,7 tỷ đồng, giảm 31,1% so cùng kỳ (vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh giảm 18,5%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện  giảm 52,6%  và vốn ngân sách nhà nước cấp xã giảm 39,5%).

3. Sản xuất công nghiệp

Ước tháng 4 năm 2017, chỉ số sản xuất chung toàn ngành công nghiệp so tháng trước giảm 8,42%; cộng dồn 4 tháng so cùng kỳ tăng 1,94%.

Khai khoáng

 Ngành than hiện đang phải đối mặt với khó khăn trong công tác tiêu thụ than trong nước, các doanh nghiệp phải điều chỉnh cân đối sản xuất tiêu thụ, giảm tồn kho. Sản lượng than sạch ước tháng 4 toàn ngành đạt 3.512 nghìn tấn so cùng kỳ tăng 17,6%; ước cộng dồn 4 tháng  đạt 12.893 nghìn tấn bằng 100,6% so cùng kỳ. Trong đó các doanh nghiệp than TKV đạt 11.291 nghìn tấn tăng 1,5% so cùng kỳ, Tổng công ty Đông Bắc đạt 1.413 nghìn tấn giảm 8,3% so cùng kỳ. Than sạch tồn kho ước đến hết tháng 4 đạt 8.834 nghìn tấn ( tập đoàn ước tồn 7.724 nghìn tấn, Tổng công ty Đông Bắc ước tồn 533 nghìn tấn, công ty Vietmindo ước tồn 577 nghìn tấn).

 Chỉ số sản xuất khai khoáng ước tháng 4 năm 2017 so với tháng trước giảm 11,49%, sản lượng than sạch đạt 3,5 triệu tấn, giảm 11,5% so với tháng 3/2017 và tăng 17,6% so cùng kỳ; ước 4 tháng năm 2017 chỉ số sản xuất  so cùng kỳ tăng 0,58%.

Công  nghiệp chế biến chế tạo

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 4 năm 2017 so với tháng trước tăng 10,29%, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 55,51%; ngành sản xuất kim loại tăng 50%, ngành sản xuất đồ uồng tăng 49,44% (sản phẩm bia tươi tăng 479,7%; bia đóng lon tăng 501,5%; bia hơi tăng 198,6% nước khoáng không có ga tăng 48,7%), ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 41,48%, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 22,81% (sản phẩm Clanhke xi măng tăng 110,1%; xi măng Portland đen tăng 16,9%), ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 12,72%.

Cộng dồn 4 tháng 2017, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo so cùng kỳ tăng  5,92%. Một số ngành có chỉ số tăng cao như  ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... tăng 59,64% (sản phẩm dăm gỗ tăng 46,3%), ngành sản xuất đồ uống tăng 26,84% (sản phẩm nước tinh khiết tăng 124,1%, bia hơi tăng 70,8%, bia tươi tăng 53,1%, bia đóng chai tăng 35,4%, bia đóng lon tăng 12,5%, nước khoáng không có ga tăng 15,9%...), ngành dệt tăng 24,8% (sản phẩm sợi bông cotton tăng 26,3%), ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 23,96% (sản phẩm tinh bột lúa mỳ tăng 38,1%), ngành sản xuất xe có động cơ tăng 16,95%; Tuy nhiên còn nhiều ngành sản xuất có chỉ số tăng thấp hoặc giảm như ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 1,1% (sản phẩm xi măng tăng 4,5%, clanke giảm 20,5%), sản xuất thiết bị điện giảm 57,23%, sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 67,05%, sản xuất kim loại giảm 21,84%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 9,44%.

 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.

Hiện các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất, không có năng lực mới tăng nào trong quý. Chỉ số sản xuất ước tháng 4 năm 2017 so tháng trước giảm 5,33%, ước cộng dồn 4 tháng so cùng kỳ tăng 18,66%;  sản lượng điện sản xuất tháng 4 đạt gần 2,9 tỷ kwh, so tháng trước giảm 6,5%, ước cộng dồn 4 tháng đạt 10,3 tỷ kwh, so cùng kỳ tăng 18,6%.

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Chỉ số sản xuất tháng 4 năm 2017 so tháng trước tăng 3,12%, ước cộng dồn 4 tháng so cùng kỳ tăng 8,17%. Nước uống được tăng 6,9% so với tháng trước và tăng 11% so cùng kỳ năm 2016.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Nông nghiệp

Các huyện miền tây của tỉnh hiện đến thời điểm này đã gieo trồng xong cây hàng năm vụ xuân 2017; khu vực miền Đông cơ bản đã kết thúc gieo trồng, cây màu đang trong thời kỳ phát triển, chỉ còn còn lác đác một số xã vùng cao đang cấy nốt diện tích lúa còn lại. Tính đến ngày 15/04/2017, cây lúa xuân đã cấy được 16.960 ha, bằng 100,0% so với cùng kỳ; cây ngô đông xuân ước thực hiện được 4.250 ha, tăng 0,1% so cùng kỳ; khoai lang đông xuân ước thực hiện được 2.530 ha, tăng 0,4 % so cùng kỳ; rau xanh các loại vụ đông xuân ước thực hiện được 7.670 ha, bằng 99,9% so cùng kỳ.

Thời tiết vụ đông xuân năm nay tương đối thuận lợi cho việc gieo trồng và chăm sóc; cây lúa và hoa màu đã trồng cấy phát triển bình thường, chưa có hiện tượng sâu bệnh trên diện rộng.

Chăn nuôi:  Đàn trâu, đàn bò đang có xu hướng phục hồi và tăng trưởng do sản xuất hàng hóa có giá trị cao và được hỗ trợ tiền giống. Đàn gà giảm so với trước Tết Nguyên Đán nhưng lại tăng so với cùng kỳ là do phục vụ Tết hiện đang được bổ sung, phục hồi đàn. Đàn lợn do giá thịt lợn hơi giảm sâu và khó tiêu thụ, giá cả thức ăn chăn nuôi không giảm dẫn tới việc tái đàn của các trang trại và gia trại diễn ra chậm, ước tính đàn lợn hiện có khoảng 390.500 con (giảm 5.000 con so cùng kỳ).

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 trên địa bàn tỉnh không xẩy ra ổ dịch nào, các địa phương vẫn chỉ đạo tiêm phòng cho gia súc, gia cầm một cách thường xuyên và đầy đủ. Việc kiểm dịch động vật ra vào địa bàn luôn được các địa phương chú trọng và thực hiện nghiêm túc.

Hiện tại ngành Thống kê đang tiến hành điều tra chăn nuôi kỳ 1/4, số liệu sẽ báo cáo vào kỳ tháng 5.

Lâm nghiệp

Bắt từ tháng 3 việc trồng rừng  tập trung đã được tiến hành trên tất cả các địa phương. Tính đến thời điểm tháng 4/2017 diện tích rừng trồng mới tập trung của toàn tỉnh ước đạt 6,1 ha, tăng 0,8% so CK; khai thác 74,8 nghìn m3 gỗ.

 Công tác bảo vệ rừng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm, công tác phòng chống cháy rừng tương đối tốt, tuy nhiên những tháng đầu năm do hanh khô trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra 5 vụ (đám cháy rừng) cụ thể: Hoành Bồ 2 vụ bằng 11,7 ha, Cẩm Phả xẩy ra 3 vụ bằng 3,3 ha (nguồn số liệu từ các hạt kiểm lâm cung cấp cho thống kê cùng cấp)

Thủy sản

Thời tiết các tháng đầu năm nắng ấm thuận lợi cho việc nuôi thả giống vụ xuân hè 2017, tính đến thời điểm này việc thả giống tôm cá đã cơ bản hoàn thành. Ước tính số diện tích đã thả giống: Cá 7.620 ha bằng 101,6 % so với cùng kỳ; Tôm 6.185 ha bằng 100% cùng kỳ (trong đó: tôm sú ước đạt 2.190 ha bằng 100,2 % cùng kỳ, tôm thẻ chân trắng ước đạt 2.740 ha bằng 100,2 % so với cùng kỳ).

Sản lượng thủy sản nuôi trồng cộng dồn 4 tháng ước đạt 14,1 nghìn tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ chủ yếu là các địa phương có diện tích mặt nước cửa sông, biển phát triển mạnh nghề nuôi hầu, hà treo dây.          

Sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên vẫn được duy trì, ổn định, ước tính 4 tháng đạt 19 nghìn tấn, tăng 0,6% so CK.

Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng toàn tỉnh ước đạt 33,1 nghìn tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ.      

5. Thương mại, dịch vụ

Thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tháng 4/2017 đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 16,8% so cùng kỳ, lũy kế 4 tháng ước đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ; tăng cao ở tất cả các loại hình kinh tế: trong đó tăng cao nhất là loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 28,4%).

Mức tăng cao nhất ở nhóm dịch vụ tăng 42,7%

Thương mại bán lẻ tăng 15,6% so cùng kỳ;

Lưu trú ăn uống tăng 18,9% so cùng kỳ;

Du lịch lữ hành tăng 22,7% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2017 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4 so với tháng trước, lũy kế 4 tháng ước đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ; các loại hình kinh tế đều tăng khá: kinh tế tư nhân (tăng 18,7%), kinh tế cá thể (tăng 12,4%), kinh tế tập thể (tăng 10,5%), kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 35,0%, kinh tế nhà nước (tăng 17,8%). Nhiều nhóm hàng tăng cao so cùng kỳ như:

Lương thực, thực phẩm chiếm 20,5% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa, tăng 12,8%;

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) tăng 13,4%;

Gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,0%;

Xăng, dầu các loại tăng 34,5%;

Hàng hóa khác tăng 17,5%.

Dịch vụ lưu trú ăn uống:

Tháng 4/2017 doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 803 tỷ đồng,  tăng 3,5% so với tháng trước , lũy kế 4 tháng ước đạt 3.068 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ.

 Doanh thu dịch vụ lưu trú  ăn uống đều tăng ở cả hai mảng dịch vụ ăn uống và lưu trú; lũy kế 4 tháng doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 18,8% so cùng kỳ; dịch vụ lưu trú ước đạt 604 tỷ đồng, tăng 19,0% so cùng kỳ.

Vận tải

Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước tháng 4 năm 2017 đạt 4,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước  và tăng 15,4% so cùng kỳ (trong đó: đường bộ tăng 16,0%, đường thủy nội địa tăng 13,9%, đường ven biển và viễn dương tăng 14,8%); cộng dồn 4 tháng năm 2017 đạt 16,8 triệu tấn,tăng 13,7% so cùng kỳ tăng (trong đó: đường bộ tăng 14,2%, đường thủy nội địa tăng 12,2%, đường ven biển và viễn dương tăng 13,1%). Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tháng 4 đạt 613,5 triệu tấn.km, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 16,0% so cùng kỳ (trong đó: đường bộ tăng 16,3%, đường thủy nội địa tăng 16,9%, đường ven biển và viễn dương tăng 14,6%); cộng dồn 4 tháng năm 2017 đạt: 2.383 triệu tấn.km, tăng 13,2%  so cùng kỳ (trong đó: đường bộ tăng 13,5%, đường thủy nội địa tăng 13,8%, đường ven biển và viễn dương tăng 11,9%).

Khối lượng hành khách vận chuyển ước tháng 4 đạt 5,7 triệu hành khách, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 17,2% so cùng kỳ (trong đó: đường bộ tăng 17,5%, đường thủy nội địa tăng 16,1%, đường ven biển và viễn dương tăng 15,1%); ước cộng dồn 4 tháng: 22,5 triệu hành khách, tăng 15,9% so CK (trong đó đường bộ tăng 16,2%, đường thủy nội địa tăng 14,6%, đường ven biển và viễn dương tăng 14,0%).  Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 4 ước đạt 634,6 triệu hk.km, tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 17,6% so cùng kỳ (trong đó: đường bộ tăng 17,6%, đường thủy nội địa tăng 17,9%, đường ven biển và viễn dương tăng 16,4%); lũy kế 4 tháng ước đạt: 2.464,9 triệu hành khách.km, tăng 15,1% so cùng kỳ (trong đó: đường bộ tăng 15,2%, đường thủy nội địa tăng 15,3%, đường ven biển và viễn dương tăng 14,3%).

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 4 đạt 946 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,0% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3,7 nghìn  tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ (trong đó: vận tải đường bộ tăng 14,5%, vận tải đường thủy tăng 13,0%, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,6%).

Du lịch

Tháng 4 với những hoạt động du lịch sôi động như tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 hứa hẹn sẽ thu hút số lượng khách lớn đến với Quảng Ninh.Ước tháng 4/2017 tổng lượt khách du lịch đạt 760 nghìn lượt khách, lũy kế 4 tháng ước đạt 4.626 nghìn lượt khách, tăng 12% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 1.665,3 nghìn lượt khách, tăng 9% so cùng kỳ;  khách lưu trú đạt 1.427 nghìn lượt khách, tăng 6% so cùng kỳ; khách quốc tế lưu trú đạt 850,8 nghìn lượt khách, tăng 16% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu từ khách du lịch ước 4 tháng đạt  4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.

Hoạt động thông tin và truyền thông:

Trong tháng 4/2017, hoạt động bưu chính, viễn thông được đảm bảo an toàn, ổn định; hoạt động báo chí, xuất bản được duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Số thuê bao điện thoại phát triển trong tháng 4/2017 ước đạt 85.960 thuê bao, tổng số thuê bao điện thoại hiện có trên toàn tỉnh là 1.803 nghìn thuê bao. Số thuê bao Internet phát triển trong tháng  đạt 7.400 thuê bao,  tổng số thuê bao Internet hiện có trên toàn tỉnh là 146.308 thuê bao. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành được quản lý tốt.ng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, hệ thống thông tin của tỉnh được quản lý, vận hành hiệu quả.

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04/2017, so với tháng trước tăng 3,75% và so kỳ gốc 2014 tăng 3,36%.

Bình quân 04 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 4,5%, tăng chủ yếu ở nhóm hàng chính như: đồ uống và thuốc lá tăng 0,86%; nhà ở, điện, nước và VLXD tăng 1,84%; giao thông tăng 6,36%; giáo dục tăng 11,6%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,0%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 11,45%; tăng ở mức cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 73,82% chủ yếu do tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình từ ngày 01/01/2017 tăng giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Chỉ số giá vàng tháng 04/2017, giảm 1,6% so với tháng trước, so cùng kỳ tăng 2,71% và so với tháng 12 năm 2016 tăng 1,15%; bình quân 04 tháng năm 2017 giá vàng so với cùng kỳ tăng 9,47%.

Giá đô la Mỹ tháng 04/2017 so với tháng trước tăng nhẹ 0,35%, so cùng kỳ tăng 1,9%  và so tháng 12 năm 2016 tăng 0,36; bình quân 04 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ giá đô la mỹ tăng 1,3%.

6.                       Các vấn đề xã hội

- Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao được quan tâm: Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều các hoạt động thể dục thể thao, đạt được thành tích, giải thưởng cao: Giải Cầu lông, Bóng bàn phong trào TKV- Vòng loại khu vực III- năm 2017, Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm 2017 … . Tổ chức, tham gia các giải thi đấu thể thao trong và ngoài tỉnh: giải Cup Bắn súng quốc gia năm 2017 giành được HCĐ đồng đội nam; Giải cờ vua không khoảng cách lần thứ IV- năm 2017 giành được 15 huy chương (3 Vàng, 7 Bạc và 5 Đồng); Giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2017 giành được 15 huy chương (1 Vàng, 7 Bạc và 7 Đồng); giải đua thuyền Canoeing vô địch các CLB Toàn quốc năm 2017 giành được 11 huy chương (5HCV-4HCB-2HCĐ); giải Bơi-lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2017 giành được 7 huy chương (2 Vàng, 2 Bạc và 3 Đồng) …

- Giáo dục, đào tạo: Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các cuộc thi lớn: cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) vòng thi cấp toàn quốc dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017; Hội thi “Giai điệu tuổi hồng học sinh Trung học Phổ thông ” (THPT) lần thứ VI năm 2017 với Chủ đề "Học sinh tích cực học tập, sáng tạo, thân thiện, ứng xử văn hóa"; Tham gia Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 Khu vực phía Bắc, đạt được 4 giải Nhì.

- Về y tế: Tăng cường triển khai các giải pháp, biện pháp phòng chống bệnh dịch, đặc biệt là Zika, Sốt xuất huyết, Viêm não, Cúm A…; Tổ chức giám sát một số dịch lưu hành có xu hướng diễn biến không bình thường (như thủy đậu, ho gà, quai bị...), thực hiện nghiêm túc các quy trình phòng chống dịch bệnh, đảm bảo phương án sẵn sàng tiếp nhận, cách ly điều trị bệnh nhân nếu có dịch; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịch; chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, nhân lực... sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ.

Tình hình một số bệnh lưu hành trong tháng: Bệnh tay chân miệng: thêm 07 ca mắc; Bệnh Sốt xuất huyết:  có thêm 03 ca mắc; Ho gà: thêm 27 ca mắc (có 01 ca 33 ngày tuổi tử vong có xét nghiệm dương tính với ho gà); Ghi nhận 15 ca cúm mùa; tổ chức lấy 03 mẫu giám sát ổ dịch nghi cúm mùa, hiện chưa có kết quả; 02 ca sốt phát ban. Các bệnh dịch khác như Cúm A/H7N9, H5N1, MERS-CoV, Zika... không ghi nhận ca mắc nào.

 Trong tháng 4/2017, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh đường tiêu hóa truyền qua thực phẩm. Tỉnh đã tăng cường giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, các hoạt động, sự kiện quan trọng của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại các đơn vị, cơ sở y tế. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện giao tiếp, ứng xử văn minh, thân thiện; tiếp tục làm tốt công tác y tế phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh.

 

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được kiểm soát chặt chẽ. Tháng 4/2017 (số liệu tính từ ngày 16/3/2017 đến 15/4/2017) toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 7 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tăng 1 vụ (tăng 12,5%); số người chết và số người bị thương không tăng giảm.         TNGT đường thuỷ và đường sắt không xảy ra. Xử lý 18.491 trường hợp vi phạm (trong đó: đường bộ: 18.003 trường hợp, đường thủy: 488 trường hợp); tạm giữ 529 phương tiện; tước 650 GPLX./.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NINH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16
Đã truy cập: 209474