MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 11 NĂM 2023
01/12/2023 08: 57:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 11 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NINH
22/11/2023 10: 11:00
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 10 NĂM 2023
31/10/2023 09: 05:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 10 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 9 NĂM 2023
02/10/2023 11: 06:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 9 năm 2023
CHI BỘ CỤC THỐNG KÊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 3 NĂM 2023
20/09/2023 15: 18:00
Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 8 NĂM 2023
29/08/2023 08: 45:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 8 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2023
31/07/2023 09: 46:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 7 và 7 tháng năm 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NINH
13/07/2023 09: 22:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 6 NĂM 2023
03/07/2023 09: 10:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 6 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 5 NĂM 2023
30/05/2023 15: 15:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 5 năm 2023
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 87
Đã truy cập: 208567