MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 3 NĂM 2024
01/04/2024 10: 18:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 3 năm 2024
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 02 NĂM 2024
04/03/2024 09: 48:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 02 năm 2024
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH TẠI QUẢNG NINH NĂM 2023
06/02/2024 15: 19:00
Kết quả điều tra khách du lịch tại Quảng Ninh năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 01 NĂM 2024
01/02/2024 09: 08:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 01 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NINH
23/01/2024 08: 12:00
Quyết định số 29/QĐ-CTK ngày 09/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của...
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 12 NĂM 2023
02/01/2024 08: 11:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 12 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 11 NĂM 2023
01/12/2023 08: 57:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 11 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NINH
22/11/2023 16: 11:00
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 10 NĂM 2023
31/10/2023 09: 05:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 10 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 9 NĂM 2023
02/10/2023 11: 06:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 9 năm 2023
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 224060