MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 10 NĂM 2023
31/10/2023 09: 05:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 10 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 9 NĂM 2023
02/10/2023 11: 06:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 9 năm 2023
CHI BỘ CỤC THỐNG KÊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 3 NĂM 2023
20/09/2023 15: 18:00
Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 8 NĂM 2023
29/08/2023 08: 45:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 8 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2023
31/07/2023 09: 46:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 7 và 7 tháng năm 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NINH
13/07/2023 09: 22:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 6 NĂM 2023
03/07/2023 09: 10:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 6 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 5 NĂM 2023
30/05/2023 15: 15:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 5 năm 2023
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 4 NĂM 2023
28/04/2023 09: 11:00
Phổ biến thông tin thống kê tháng 4 năm 2023
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỤC THỐNG KÊ LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2023-2028
13/04/2023 10: 15:19
Đại hội Công đoàn Cục Thống kê lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 66
Đã truy cập: 229158