TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH THÁNG 01 NĂM 2017
26/01/2017 00: 00:00
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh Tháng 01 - năm 2017
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh
15/12/2016 17: 00:00
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh
LUẬT THỐNG KÊ 2015 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
19/11/2016 11: 00:00
Luật Thông kê 2015 và các Nghị Định hướng dẫn thi hành
THI TUYỂN CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2016
24/08/2016 16: 00:00
Thông báo Thi tuyển công chức viên chức 2016
Tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
29/02/2016 12: 00:00
Tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2016
14/01/2016 13: 00:00
Cục Thống kê tỉnh triển khai nhiệm vụ 2016
HỘI NGHỊ THAM VẤN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
04/09/2015 15: 00:00
HỘI NGHỊ THAM VẤN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2014
31/12/2014 10: 00:00
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2014 Qua số liệu Thống kê
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH THÁNG 10/2014
27/10/2014 11: 00:00
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Ninh Tháng 10 năm 2014
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH 9 THÁNG NĂM 2014
23/09/2014 16: 00:00
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Ninh 9 tháng năm 2014
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 168026