Các Đơn Vị Trực Thuộc

          * CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:  Gồm 14 huyện, thị, thành Hội và Hội CCB cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Ninh.

1. Hội CCB huyện Đông Triều:

- Đ/c  Nguyễn Mạnh Tuyển    - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Nguyễn Văn Bội            - Phó chủ tịch 

- Đ/c Đoàn Văn Thuấn            - Phó chủ tịch 

- Đ/c Bùi Văn Thanh               - Chuyên viên

        2. Hội CCB thành phố Uông Bí:

- Đ/c  Phùng Quang  Cơ         - Chủ tịch Hội CCB thành phố 

- Đ/c Hoàng Văn Lợi              - Phó chủ tịch 

- Đ/c Trần Xuân Đông            - Phó chủ tịch

- Đ/c Phạm Ngọc La              - Chuyên viên

3. Hội CCB huyện Yên Hưng:

- Đ/c Nguyễn Minh Tuấn        - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Nguyễn Văn Trọng        - Phó chủ tịch 

- Đ/c Nguyễn Chu Toàn         - Phó chủ tịch 

- Đ/c Phạm Minh Thư            - Chuyên viên

4. Hội CCB huyện Hoành Bồ:

- Đ/c  Trần Quốc Mạnh         - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Trương Minh Châu        - Phó chủ tịch 

        5. Hội CCB thành phố Hạ Long:

- Đ/c  Lưu Xuân Khoa           - Chủ tịch Hội CCB thành phố 

- Đ/c Nguyễn Quang Luân      - Phó chủ tịch 

- Đ/c La Văn Ngân                 - Phó chủ tịch 

- Đ/c Triệu Xuân Hoãn            - Chuyên viên

         6. Hội CCB thị xã Cẩm Phả:

- Đ/c Trần Bá Đức                 - Chủ tịch Hội CCB thị xã

- Đ/c Phạm Ngọc Khôi           - Phó chủ tịch 

- Đ/c Nguyễn Huy Cận           - Phó chủ tịch 

- Đ/c Nguyễn Thăng Long       - Chuyên viên

7. Hội CCB huyện Vân Đồn:

- Đ/c  Nguyễn Ngọc Vui         - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Vũ Bệ                            - Phó chủ tịch 

- Đ/c Phạm Văn Bé                 - Phó chủ tịch 

8. Hội CCB huyện Cô Tô:

- Đ/c  Phùng Văn Đàn              - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Nguyễn  Văn Thả            - Phó chủ tịch 

        9. Hội CCB huyện Tiên Yên:

- Đ/c  Đinh Ngọc Châu           - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Vũ  Đức Minh                - Phó chủ tịch 

- Đ/c Nguyễn Quốc Trị            - Phó chủ tịch 

10. Hội CCB huyện Bình Liêu:

- Đ/c  Trần Minh Tiến             - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiến        - Phó chủ tịch 

- Đ/c Hoàng Minh Tuấn          - Phó chủ tịch 

11. Hội CCB huyện Ba Chẽ:

- Đ/c Vi Mạnh Vùng               - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Trần Công Húy              - Phó chủ tịch 

- Đ/c Lê Văn Đánh                 - Phó chủ tịch 

        12. Hội CCB huyện Đầm Hà:

- Đ/c  Lê Đình Chuẩn             - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Đinh Công Bình             - Phó chủ tịch 

- Đ/c Đặng Minh Khai            - Phó chủ tịch 

13. Hội CCB huyện Hải Hà:

- Đ/c  Ngô Xuân Quang          - Chủ tịch Hội CCB huyện

- Đ/c Tô Văn Thang                - Phó chủ tịch 

- Đ/c Nguyễn Văn Trịnh          - Phó chủ tịch 

        14. Hội CCB thành phố Móng Cái:

- Đ/c  Hoàng Văn Tôn             - Chủ tịch Hội CCB thành phố

- Đ/c Trần Lê Đệ                     - Phó chủ tịch 

- Đ/c Nguyễn Đình Bình           - Phó chủ tịch 

15. Hội CCB cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh:

- Đ/c  Đinh Khắc Chung         - Chủ tịch Hội CCB cơ quan

- Đ/c Vũ Hữu Lương              - Phó chủ tịch

- Đ/c Trần Văn Toàn              - Phó chủ tịch   

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 234
Đã truy cập: 74754