HỘI CCB TỈNH THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

25/02/2013 16:00

Thực hiện các kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh “V/v Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, Hội CCB tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB các cấp nghiên cứu, quán triệt, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố và Hội CCB cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã tham gia ý kiến đóng góp tại các địa phương và gửi báo cáo về Hội CCB tỉnh.

`        Cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị (vào ngày 07/02 và 22/02/2013) lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong hội nghị đã có 30 ý kiến tham gia vào các nội dung: Phần bố cục có 4 ý kiến; chương I có 6 ý kiến; chương II có 8 ý kiến; chương III có 12 ý kiến tham gia đóng góp sửa đổi vào Hiến pháp. Đây là những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cán bộ, nhân viên cơ quan Hội CCB tỉnh với mong muốn góp phần xây dựng Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn dân, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 

                                                                                                                      Vũ Anh Tuấn

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 109636