Các Chi hội chuyên ngành

29/08/2019
I CHI HỘI VĂN HỌC  
        Vũ Thảo Ngọc Chi hội trưởng
2 Dương Phượng Toại Chi hội phó
3 Phạm Văn học Chi hội phó
4 Trần Tâm Ủy viên
5 Trần Ngọc Dương Ủy viên
6 Đặng Thị Thúy Ủy viên
7 Vũ Thị Hạnh Ủy viên
     
II CHI HỘI NHIẾP ẢNH  
1 Nguyễn Hải Huy Chi hội trưởng
2 Bạch Ngọc Tư Chi hội phó
3 Nguyễn Đức Tùy Chi hội phó
4 Nguyễn Khắc Đạm Chi hội phó
5 Cấn Đình Loan Chi hội phó
     
III CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN  
1 Ngô Trung Hòa Chi hội trưởng
2 Trương Thị Bích Hường Chi hội phó
     
IV CHI HỘI MÚA  
1 Trần Thị Minh Ngọc Chi hội trưởng
2 Phạm Thị Minh Thư Ủy viên
3 Lê Nhật Trường Ủy viên
     
V CHI HỘI ÂM NHẠC  
1 Phạm Hữu Lượng Chi hội trưởng
2 Phạm Ngọc Minh Chi hội phó
3 Phạm Hữu Thắng Chi hội phó
4 Nguyễn Xuân Nhật Ủy viên
5 Lê Nguyên Thêm Ủy viên
6 Thái Thị Thanh Hà Ủy viên
7 Nguyễn Quang Vinh Ủy viên
     
VI CHI HỘI SÂN KHẤU  
1 Lê Chính Chi hội trưởng
2 Khổng Minh Thành Chi hội phó
3 Bùi Tiến An Chi hội phó
4 Đỗ Thành Quảng Ủy viên
5 Nguyễn Năng Văn Ủy viên
6 Đỗ Quang Hậu Ủy viên
7 Nguyễn Thanh Chương Ủy viên
     
VII CHI HỘI ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH  
1 Vũ Bích Hạnh Chi hội trưởng
2 Nguyễn Xuân Lâm Chi hội phó
3 Vũ Nghiêm Trợ Chi hội phó
     
VIII CHI HỘI MỸ THUẬT  
1 Vũ Quý Chi hội trưởng
2 Lê Minh Đức Chi hội phó
3 Nguyễn Viết Quang Ủy viên
4 Nguyễn Sỹ Chuyên Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thiền Ủy viên
     
IX CHI HỘI KIẾN TRÚC  
1 Hà Văn Thanh Chi hội trưởng: 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 355777