Nhiệm vụ của Ban Khoa học công nghệ và tư vấn phản biện

24/08/2017

BAN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN PHẢN BIỆN


I. Nhiệm vụ:

 

        Xây dựng các đề án, dự án, đề tài khoa học; Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và chuyển  giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng năm và dài hạn; Tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học; Chủ trì, tổ chức, thực hiện các đề tài, dự án khoa học và ứng dụng, chuyển  giao tiến bộ kỹ thuật; Xây dựng các kế hoạch, dự án, kêu gọi hợp tác của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Liên hiệp Hội.


II. Cơ cấu tổ chức:

   

PHÓ TRƯỞNG BAN: BÀ NGUYỄN THỊ DUYÊN


 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ môi trường

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng     : 033.3619285

- Điện thoại di động         : 0975874565

- Email: nguyenthiduyen@quangninh.gov.vn

 

 

         CHUYÊN VIÊN: ÔNG TRỊNH VIẾT KHIÊN

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng     : 033.3619285

- Điện thoại di động         : 0333.730.335

- Email: khien1982@gmail.com

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 216
Đã truy cập: 746835